Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. gadam)

Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA un EJZF finansējuma saņēmējiem nodrošināt ELFLA un EJZF projekta publicitāti.

Vadlīnijās skaidrotas un aprakstītas ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās un rekomendētās ELFLA un EJZF projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.