Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) atbalsta pasākumi 2014-2020

1. prioritāte
Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F011.01

Inovācija

Kārta noslēgusies

   

  • F011.08
  • F011.15

 

Zvejas flotes modernizācija

Kārta atvērta
10.03.2017.-15.12.2017.

F011.22

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

Kārta atvērta
11.12.2017.-09.01.2018.

F011.10

  • 11.10.1. 
  • 11.10.2. 

Galīga zvejas darbību pārtraukšana 

 

Kārta noslēgusies
F011.14

Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai (zušu, lašu plāni)

Kārta atvērta
17.11.2017.-15.01.2018.
F011.23

Zvejas ostas un izkraušanas vietas 

Kārta noslēgusies

 

2. prioritāte
Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F022.01

Inovācija

Kārta noslēgusies

F022.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā Kārta atvērta
21.08.2017.-15.12.2017.
F022.10 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus Kārta noslēgusies
F022.05 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi Kārta noslēgusies

 

3. prioritāte
Sekmēt Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanu

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F036.01

Kontrole un izpilde 

Kārta atvērta
21.08.2017.-15.12.2017.

F036.02 Datu vākšana

Kārta noslēgusies

 

4. prioritāte
Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F043.02

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (LEADER) 

Pieteikumu termiņi

F043.04 Sadarbības pasākumi (LEADER) Kārta atvērta
26.06.2017.-15.12.2017.

 

5. prioritāte
Veicināt tirdzniecību un apstrādi

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F054.02

Uzglabāšanas atbalsts  

Kārta noslēgusies

F054.01 Ražošanas un tirdzniecības plāni  Kārta noslēgusies
F054.03 Tirdzniecības pasākumi 

Kārta atvērta
26.06.2017.-15.12.2017.

F054.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde  Kārta atvērta
21.08.2017.-15.12.2017.

 

6. prioritāte
Veicināt Eiropas Savienības integrētās jūrlietu politikas (IJP) īstenošanu 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
F068.03

Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā 

Kārta noslēgusies

 

Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014-2020