Pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumi konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem

Pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumi attiecas uz izņemšanas no tirgus (bezmaksas izplatīšanai un izplatīšanai citiem galamērķiem), ražas nenovākšanas un priekšlaicīgas novākšanas darbībām.

Atbalsta pretendents – atzīta ražotāju organizācija un individuālais ražotājs (t.sk. ražotāju grupā ietilpstošais ražotājs).

Pasākuma īstenošanas termiņš - no 2015.gada 22.septembra līdz 2016.gada 30.jūnijam, vai līdz brīdim, kad Latvijai noteiktais maksimālais produktu daudzums, par kuru var pretendēt uz atbalstu, ir pilnībā izlietots.

Atbalstāmie produkti: burkāni, galviņkāposti, ziedkāposti (un brokoļi), tomāti, gurķi, āboli, bumbieri, plūmes, krūmmellenes, jāņogas un upenes.

Minimālā platība, ko var pieteikt atbalstam, ir 0,3 ha.

 

Svarīgi! 

Atbalsta iesniegumi Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms plānoto pasākumu veikšanas.

Ražotāju organizācijas atbalsta iesniegums par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām

Individuālā ražotāja atbalsta iesniegums par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām

 

Normatīvie akti

2014.gada 29.septembra Komisijas deleģētā regula (ES) Nr.1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem

2015.gada 17.augusta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1369, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr.1031/2014, ar ko nosaka turpmākos pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrēto augļu un dārzeņu ražotājiem. 

Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.453 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”

Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumi Nr. 520 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”