Vājpiena pulvera realizācija

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2016/2080 tiek uzsākta 2465,975 tonnu intervences vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajai konkursa daļai beidzas 2018.gada 19.jūnijā plkst. 12.00, turpmākajām konkursa daļām – katra mēneša trešā otrdiena plkst.12.00. Ja otrdiena ir valsts svētku diena, termiņš ir plkst. 12.00 iepriekšējā darbdienā.

Pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

Lauku atbalsta dienestam, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981

[norāda konkursa termiņu] konkursam

“PIETEIKUMS VĀJPIENA PULVERA PĀRDOŠANAI KONKURSA PROCEDŪRĀ”

Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese.

Vienā aploksnē drīkst būt tikai viens pieteikums.

Pieteikumi iesniedzami personīgi Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, vai nosūtāmi pa pastu uz adresi „Lauku atbalsta dienests, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981” līdz pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam.

Pretendents nodrošina, ka pa pastu sūtītie pieteikumi konkursam ir saņemti Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pieteikumi tiks iesniegti pēc minētā termiņa, pieteikumi netiks izskatīti un tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti. 

Pretendents nodrošina, ka pieteikuma nodrošinājums (50 EUR/t) ir saņemts Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Nodrošinājumu var iesniegt:

 • pārskaitot to uz Lauku atbalsta dienesta kontu:
Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000
Saņēmēja banka: Valsts kase
Kods TRELLV22
Norādīt ieņēmumu mērķa kodu: EKK F22010010 pārdošanas konkursam
 
 • iesniedzot rakstisku garantiju:

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā galvojumu sniegšanai:

- A/S "SEB banka" 
- A/S "SWEDBANK" 
- A/S "RIETUMU BANKA" 
- A/S “Citadele banka”
- A/S “Danske Bank” filiāle Latvijā

Ja pretendents vēlas iesniegt citas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, lūdzam par to savlaicīgi painformēt Dienestu.

 Intervences vājpiena pulvera uzglabāšanas vieta un realizējamie daudzumi

Intervences noliktavas nosaukums Intervences noliktavas adrese Vājpiena pulvera daudzums, tonnas Maisu skaits Datums, kad produkts ir piegādāts uz intervences noliktavu
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 108 4320 2015.09.03
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 90 3600 2015.09.09
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 89 3560 2015.09.16
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 132 5280 2015.09.24
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 224 8960 2015.10.14
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 28 1120 2015.12.10
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 37 1480 2015.12.18
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 115 4600 2016.01.07
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 58 2320 2016.01.14
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 29 1160 2016.01.21
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.02.11
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.02.12
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.02.17
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.02.18
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 61 2440 2016.02.18
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.02.19
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 22 880 2016.02.23
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.02.24
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 34 1360 2016.02.24
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.02.25
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.02.26
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.03.03
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.03.04
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 32 1280 2016.03.04
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.03.09
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.03.10
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 42 1680 2016.03.10
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.03.11
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.03.16
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 66 2640 2016.03.17
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.03.18
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 66 2640 2016.03.22
AS "Valmieras piens" Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 30 1200 2016.03.22
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.03.23
SIA "Vollers-Rīga" „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 2016.03.30
 SIA "Rīgas universālais termināls"  Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 22 880 15.04.2016
SIA "Rīgas universālais termināls"  Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 66 2640  18.04.2016
 SIA "Rīgas universālais termināls"  Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 22  880  19.04.2016 
 SIA "Rīgas universālais termināls"  Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 34 1360 21.04.2016
 SIA "Rīgas universālais termināls"  Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 44 1760 22.04.2016
 SIA "Rīgas universālais termināls"  Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 44 1760 25.04.2016
 SIA "Rīgas universālais termināls"  Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 30.975 1239 26.04.2016
 SIA "Vollers-Rīga"  „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 27.04.2016
 SIA "Vollers-Rīga"  „Lindes”, Salaspils novads, LV-2118 44 1760 29.04.2016
 SIA "Rīgas universālais termināls"  Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 60 2400 29.04.2016
 SIA "Rīgas universālais termināls"  Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015 44 1760 28.04.2016
    2465.975 98639  

 


Lauku atbalsta dienests nodrošina vājpiena pulvera piegādi uz paliktņiem līdz intervences noliktavas kravas telpai vai iekraušanu ar elektrisko iekrāvēju kravas automobilī.Vājpiena pulveris ir iepakots 25 kg maisos, kas atbilst standartam EN 770, un novietots uz koka paletēm pa 40 maisiem.

 Publikācija "Latvijas Vēstnesī"

Iesniegšanas termiņš
19.06.2018.
Atbalstāmās nozares
 • Piensaimniecības nozare
 • Intervences pasākumi
Svarīgi

Pieteikumus konkursam var iesniegt tikai tie pretendenti, kas ir piereģistrējušies Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā

Lēmumi par intervences krājumu pārdošanas konkursiem:

 1.  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2264 (2016. gada 15. decembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu pirmajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 2. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/8 (2017. gada 5. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu otrajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 3. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/96 (2017. gada 19. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu otrajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/231 (2017. gada 9. februāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu ceturtajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 5. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/318 (2017. gada 23. februāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu piektajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 6. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/425 (2017. gada 9. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu sestajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 7. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/550 (2017. gada 23. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu septītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 8. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/714 (2017. gada 20. aprīlis) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu astotajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 9. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/858 (2017. gada 18. maijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu devītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 10. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1116 (2017. gada 22. jūnijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu desmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 11. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1355 (2017. gada 20. jūlijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu vienpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 12. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1596 (2017. gada 21. septembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 13. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1919 (2017. gada 19. oktobris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trīspadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 14. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2186 (2017. gada 23. novembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu četrpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 15. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2332 (2017. gada 14. decembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu piecpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 16. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/80 (2018. gada 18. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu sešpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 17. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/269 (2018. gada 22. februāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu septiņpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 18. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/483 (2018. gada 22. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu astoņpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 19. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/610 (2018. gada 19. aprīlis) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu deviņpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 20. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/734 (2018. gada 17. maijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

Pieteikties pasākumam

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.