Valsts meža attīstības fonds

Pasākuma nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Piešķirtais finansējums, EUR

Atbalsta pretendents

Meža nozares atbalsta un attīstības sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmas un projekti:

 

 

 

 

 

 

Fiziska vai juridiska persona

1. Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” izgatavošana

 

10 000

2. Izstādes "Iepazīsties - Koks" uzturēšanai

 

18 000 

3. Konkursam "Mūsu mazais pārgājiens"

 

19 000 

4. Pasākuma "Meža dienas 2016" nodrošināšanai

 

31 230 

5. Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas norises nodrošināšanai

 

21 000

Zinātniskās izpētes projekti:

 

 

 

1. Privāto mežu apsaimniekošanas, meža īpašumu konolidācijas un kooperācijas procesa monitoringam

 

17 000

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts pretendents

 

2. Nacionālajam meža monitoringam

 

90 000

Ekspertiem par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu

 

859