Valsts meža attīstības fonds

Pasākuma nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Piešķirtais finansējums, EUR

Atbalsta pretendents

Meža nozares atbalsta un attīstības sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmas un projekti:

 

 

 

 

 

 

Fiziska vai juridiska persona

1. Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” izgatavošana

 

10 000

2. Izstādes "Iepazīsties - Koks" uzturēšanai

 

18 000 

3. Konkursam "Mūsu mazais pārgājiens"

 

19 000 

4. Pasākuma "Meža dienas 2017" nodrošināšanai

 

35 000

5. balvu fondam meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātiem

 

23 700

Zinātniskās izpētes projekti:

 

 

 

1. "Meža kaitēkļu un slimību monitoringam" atbilstoši Meža likuma 29.1 pantam

 

95 000

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts pretendents

 

2. metodikas izstrādei bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai nacionālā meža monitoringa ietvaros

 

15 000

Ekspertiem par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu

 

927