Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Jēkabpils, Tvaika iela 2, LV-5201

Papildu pieņemšanas vieta (sektors):
Madona, Saieta laukums 1, 114.kabinets, 1.stāvs, tālr. 64860998

Teritorija: Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Jēkabpils, Madonas, Varakļānu, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadi, Jēkabpils.

Kontaktinformācija

Darba laiks

P. 8.00-18.00
O.-C. 8.00-17.00
Pk. 8.00-16.00

Pārvaldes vadītāja vietnieks

Valdis Mežsargs
Tālrunis: 29428356
Kabinets: 14

Klientu apkalpošanas un administratīvā daļa

Sarma Lakstiņa
Daļas vadītāja
Tālrunis: 65237653
Kabinets: 16
Una Berģe
Daļas vadītāja vietniece (Madona)
Tālrunis: 64860998
Kabinets:
Valda Buka
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tālrunis: 65237643
Kabinets: 16
Brigita Gaspare
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tālrunis: 62602069
Kabinets: 16
Aldis Prokofjevs
Datorsistēmu un datortīklu administrātors
Tālrunis: 28650994
Kabinets: 12
Dzintars Bērziņš
Automobiļa vadītājs - atslēdznieks
Tālrunis: 28648042
Kabinets:
Jānis Ieleja
Saimniecības daļas pārzinis - autovadītājs
Tālrunis: 25409982
Kabinets:

Lauksaimniecības un lauku attīstības daļa

Aija Ozoliņa
Daļas vadītāja
Tālrunis: 26188290
Kabinets: 9
Kristīne Liepsalde
Daļas vadītāja vietniece
Tālrunis: 29398935
Kabinets: 10
Dacis Brosovs
Daļas vadītāja vietnieks (Madona)
Tālrunis: 26407941
Kabinets:
Velta Bērzkalne
Vecākā referente (Madona)
Tālrunis: 25725056
Kabinets:
Inese Darbiniece
Vecākā referente
Tālrunis: 25719524
Kabinets: 8
Inese Eiduka
Vecākā referente
Tālrunis: 25732045
Kabinets: 8
Ilze Krastiņa
Vecākā referente
Tālrunis: 25713717
Kabinets: 10
Iveta Miglāne
Vecākā referente
Tālrunis: 28372142
Kabinets: 10
Ēvalds Vilcāns
Vecākais referents
Tālrunis: 26311520
Kabinets: 13
Elīna Šņepste
Vecākā referente
Tālrunis: 25747876
Kabinets: 10
Diāna Pupina
Vecākā referente (Madona)
Tālrunis: 29265412
Kabinets:
Diāna Vītola
Vecākā referente
Tālrunis: 25731450
Kabinets: 8

ES Tiešo maksājumu daļa

Anna Stiebriņa
Daļas vadītāja
Tālrunis: 29379161
Kabinets: 12
Edgars Podnieks
Daļas vadītāja vietnieks
Tālrunis: 65237645
Kabinets: 11
Rita Ivanova
Vecākā referente
Tālrunis: 65237640
Kabinets: 11
Ilona Rutkovska
Vecākā referente
Tālrunis: 65237640
Kabinets: 11
Inguna Akmene
Vecākā referente
Tālrunis: 65237647
Kabinets: 7
Kristīne Cvilikovska
Vecākā referente
Tālrunis: 65237648
Kabinets: 7
Ivita Muižniece
Vecākā referente
Tālrunis: 65237648
Kabinets: 7
Rita Dilāne
Vecākā referente
Tālrunis: 65237647
Kabinets: 7
Aija Prokofjeva
Vecākā referente
Tālrunis: 65237645
Kabinets: 11

Kontroles un uzraudzības daļa

Aiva Ivanova
Daļas vadītāja
Tālrunis: 26592722
Kabinets: 1
Anita Meirāne
Daļas vadītāja vietniece
Tālrunis: 20281995
Kabinets: 2
Normunds Cakuls
Vecākais inspektors
Tālrunis: 29368830
Kabinets:
Dzintars Dille
Vecākais inspektors
Tālrunis: 26482609
Kabinets: 3
Jānis Lazda
Vecākais inspektors
Tālrunis: 26172203
Kabinets: 3
Jānis Ozoliņš
Vecākais inspektors
Tālrunis: 20206283
Kabinets: 13
Ingars Ozols-Ozoliņš
Vecākais inspektors
Tālrunis: 26620061
Kabinets: 13
Inita Paužole
Vecākā inspektore
Tālrunis: 26139025
Kabinets: 3
Ģirts Podnieks
Vecākais inspektors
Tālrunis: 26632422
Kabinets: 3
Astrīda Semjonova
Vecākā inspektore
Tālrunis: 26405534
Kabinets:
Maruta Vilcāne
Vecākā inspektore
Tālrunis: 25720450
Kabinets: 2
Raitis Petroks
Vecākais inspektors
Tālrunis: 20273901
Kabinets: 2

Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļa

Judīte Podniece
Daļas vadītāja
Tālrunis: 29252307
Kabinets: 4
Valentīna Bērziņa
Daļas vadītāja vietniece
Tālrunis: 25732561
Kabinets: 4
Ina Silava
Vecākā referente
Tālrunis: 26393895
Kabinets: 5
Ilze Brante
Vecākā referente (Madona)
Tālrunis: 25732654
Kabinets:
Rita Lagzdiņa
Vecākā referente
Tālrunis: 25726266
Kabinets: 5