Atbalsts ražotāju grupām

Projektu iesniegšanas kārta noslēgusies 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt atzītas ražotāju grupas, kas veiks kopīgu lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi un izejvielu iepirkšanu, kā arī saražotās produkcijas pārdošanu un noieta iespēju meklēšanu un palielināšanu tirgū.

Saistošā likumdošana

Pieteikšanās noderīgā informācija