ES standartu sasniegšana

Projektu ieniegšanas kārta noslēgusies

Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, kurās nepieciešama ES standartu sasniegšana vides aizsardzības, dzīvnieku labturības, higiēnas un darba aizsardzības jomās.