ISO sertifikāti

Lauku atbalsta dienestā veiksmīgi noritējusi ISO 9001:2009 pārsertifikācija, kuru veica SIA „Bureau Veritas Latvia” auditori. 

2014.gada 2.jūlijā LAD saņēma ISO 27001 informācijas drošības pārvaldības standartu, kura pamatmērķis ir informācijas aizsardzība, lai tā nenonāktu svešās rokās vai netiktu sagrozīta, vai neatgriezeniski pazaudēta. ISO 27001 ir starptautisks standarts, kas nosaka prasības informācijas drošības vadības sistēmai. 

Saņemtais kvalitātes sertifikāts apliecina LAD klientiem un sadarbības partneriem, ka LAD savu darbu veic un funkcijas īsteno atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes vadības standartam un ka LAD pārvaldības sistēma ir minētajam sertifikātam atbilstoša.