Sajūtu gids

Lauku atbalsta dienests ir izstrādājis jaunu WEB aplikāciju darba aizsardzībā - www.sajutugids.com. Projekts tapis kā vairāku gadu ilgas darba aizsardzības sistēmas rezultāts un apvieno noderīgu informāciju ar saistošu vizuālo risinājumu. „Sajūtu gids” varat atrast ieteikumus, kā uzlabot savu darba dienu dažādās ikdienā tik bieži sastopamās situācijās – paaugstinātas darba intensitātes, stresa apstākļos, ja pietrūkst enerģijas vai citos gadījumos. Aplikācijā ietvertā informācija ļauj smelties iedvesmu savas un kolēģu ikdienas uzlabošanai. 

sajutugids.JPG

„Sajūtu gids” aplikācija ir tapusi sadarbībā ar digitālo aģentūru SIA „Riddle Digital”. Aplikācijā atrodama informācija par meditācijas un vizualizācijas metodēm, kuras pielietojamas darba vietā, pareiziem darba vietas iekārtošanas principiem, video vingrojumiem veselīgākām atpūtas pauzēm un citas noderīgas lietas.

2014.gada 24.oktobrī Lauku atbalsta dienesta izstrādais "Sajūtu gids" ieguva pirmo vietu Valsts darba inspekcijas un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras rīkotajā labas prakses konkursā "Zelta ķivere", kurā apbalvo uzņēmumus, kuri demonstrējuši ievērojamu un inovatīvu sniegumu drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanā. 

Tā kā Lauku atbalsta dienests tika izvirzīts Eiropas mēroga Labas prakses balvas konkursam, un 2015.gada aprīlī ar „Sajūtu gids” prezentāciju piedalījās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros organizētā starptautiskā darba aizsardzības konferencē, par „Sajūtu gids” aplikāciju ir tapusi neliela īsfilma angļu valodā.