Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana Kārta atvērta 54.03 Tirdzniecības pasākumi Kārta atvērta Zvejas flotes modernizācija Kārta atvērta 22.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā Kārta atvērta 36.01 Kontrole un izpilde Kārta atvērta 54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde Kārta atvērta Valsts Zivju fonds Kārta atvērta 11.22 Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana Kārta atvērta Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts Kārta atvērta 22.05 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi Kārta atvērta 11.10.2. Kompensācijas zvejniekiem Kārta atvērta Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā 27.04.2017. –
30.06.2017.
22.10 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus 28.04.2017. –
15.05.2017.
11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas Kārta noslēgusies 36.02 Datu vākšana Kārta noslēgusies 11.14 Atbalsts saglabāšanas pasākumiem Kārta noslēgusies Inovācija Kārta noslēgusies Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība) Kārta noslēgusies 11.10.1. Zvejas kuģu sadalīšana Kārta noslēgusies 104 Sociāli ekonomiskie pasākumi Kārta noslēgusies 301 Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā (Zivsaimniecības pasākums) Kārta noslēgusies 304 Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas (Zivsaimniecības pasākums) Kārta noslēgusies 205 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde Kārta noslēgusies 101 Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana Kārta noslēgusies 201 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos Kārta noslēgusies 202 Ūdens vides pasākumi Kārta noslēgusies 103 Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte Kārta noslēgusies 204 Zveja iekšējos ūdeņos Kārta noslēgusies 303 Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās Kārta noslēgusies 302 Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri