Turpinās pieteikšanās atbalstam zivsaimniecībā un akvakultūrā

30. aprīlis, 2021
Projekti un investīcijas

No 2021.gada 29.janvāra līdz 2021.gada 28.maijam ir iespēja pieteikties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajiem atbalsta pasākumiem zivsaimniecībā un akvakultūrā.

  • Pasākums „Inovācija”, kura ietvaros tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, lai veicinātu videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību un akvakultūru. Kopējais publiskais finansējums zvejniecībai ir 3 miljoni eiro un akvakultūrai 617 737 eiro.
  • Pasākuma „Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi” mērķis ir pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu sniegšana akvakultūras audzētavām. Kopējais publiskais finansējums 169 372 eiro.
  • “Kontrole un izpilde” pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro.
  • Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus, radīt jaunus vai uzlabotus produktus, jaunus vai uzlabotus procesus vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas. Kopējais publiskais finansējums 23,8 miljoni eiro.
  • „Tirdzniecības pasākumi” atbalsts paredzēts biedrībām, lai sekmētu jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu. Kopējais publiskais finansējums 1,4 miljoni eiro.

Plašāka informācija par katru atbalsta pasākumu un iesniegumu veidlapas pieejamas dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai sūtot uz lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000, 26178323).

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.