Varēs iesniegt idejas vismaz nacionāla mēroga inovāciju projektiem

09. jūlijs, 2021
Projekti un investīcijas

Lauku atbalsta dienests no 2021.gada 9.augusta līdz 9.septembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ceturtās kārtas 1.posmam (projektu ideju atlasei).

Apakšpasākumā ir atbalstāmas projektu idejas, kas vērstas uz vismaz nacionālā līmenī nozīmīgu jaunradi.

Kopējais pieejamais finansējums apakšpasākumā ir 6 miljoni eiro, bet vienai EIP darba grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa plānošanas periodā nevar pārsniegt 500 000 eiro.

Atbalsta intensitāte ir 90% no attiecināmajām izmaksām. Ja projektā plānots iegādāties tehniku, iekārtas vai aprīkojumu, kas tiks izmantoti arī ienākumu gūšanai, tad minētajiem pamatlīdzekļiem piemēro pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” noteikto atbalsta intensitāti.

Projektu iesniegumu pieņemšanas pirmajā posmā Zemkopības ministrijas izveidota komisija veic projektu ideju atlasi un EIP darba grupas apstiprināšanu. Detalizētu projektu iesniegumu izvērtēšanu veic Lauku atbalsta dienests atlases otrajā posmā.

Uz atbalstu var pieteikties, ja potenciālā EIP darba grupa veido sadarbību starp vismaz trim partneriem, no kuriem vismaz viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks un kuri savstarpēji nav saistīti.

Projekta idejas iesnieguma veidlapa un pasākuma nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi / Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. Tālrunis uzziņām 67095000.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.