De minimis

De minimis ir atbalsts, kas netiek uzskatīts par konkurenci kropļojošu, un to drīkst izmaksāt pēc vienkāršotiem noteikumiem.

No 2019.gada 1.jūlija De minimis atbalsta uzskaite notiks elektroniski- visa informācija par Jūsu saņemto De minimis atbalstu, kā arī De minimis veidlapu veidošana, ir pieejama tikai jaunajā De minimis atbalsta uzskaites sistēmā. Sistēmai var piekļūt izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Ar sistēmas palīdzību atbalsta pretendents varēs saņemt informāciju par tam piešķirto de minimis atbalstu un sagatavot veidlapu, kas nepieciešama, lai varētu pieteikties de minimis atbalstam. Atbalsta sniedzējs pēc lēmuma pieņemšanas par de minimis atbalsta piešķiršanu ievadīs informāciju sistēmā.

Ministru kabinets 2018.gada 21.novembrī pieņēma noteikumus Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, kuri nosaka, ka De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošana kļūst obligāta no 2019.gada 1.jūlija.

Noteikumi ir saistoši uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu (darbības jomas noteiktas Komisijas regula  Nr.1408/2013 1.pantā), attiecas uz zvejniecību un akvakultūras nozari un saistoša visu nozaru uzņēmumiem (darbības jomas noteiktas Komisijas regula  Nr.1407/2013 1.pantā).

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.