Atbalsta likmes 2009. gadā

Tiešie maksājumi
Likme Samazinājuma koeficents  Likme pēc samazinājuma koeficenta piemērošanas
Vienotais platību maksājums 40,18 LVL/ha 0,972738 39,08 LVL/ha
Papildu valsts tiešie maksājumi par laukaugu platībām 27,87 LVL/ha 0,696848 19,42 LVL/ha
Papildu valsts tiešie maksājumi par lopbarības platībām 4,66 LVL/ha - 4,66 LVL/ha
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par pienu 22.46 LVL/t - 22.46 LVL/t
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par platībām 25,08 LVL/ha - 25,08 LVL/ha
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par nokautiem vai eksportētiem liellopiem 32,89 LVL/dzīvn. - 32,89 LVL/dzīvn.
Jaunajiem lauksaimniekiem 20,11 LVL/ha - 20,11 LVL/ha
Atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko līmeni 31,85LVL/ha - 31,85LVL/ha
Atbalsts par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām 283,16 LVL/ha - 283,16 LVL/ha
Atsevišķais maksājums par cukuru 11,16 LVL/t - 11,16 Ls/t
Papildu valsts tiešie maksājumi par nokautiem vai eksportētiem liellopiem 22,65 LVL/dzīvn. -   22,65 LVL/dzīvn.
Papildu valsts tiešie maksājumi par zīdītājgovīm 130,58 LVL/dzīvn. - 130,58 LVL/dzīvn.
Papildu valsts tiešie maksājumi par aitu mātēm 9,91 LVL/dzīvn. 0,7719 7,65 LVL/dzīvn.

 

“Lauku attīstības plāna 2004. - 2006.gadam” pasākumu atbalsts Likme**, LVL
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” atbalsts 58.08 LVL/ha
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsts 97,74 LVL/ha
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Buferjoslu ierīkošana” atbalsts (tīruma) 0.12 LVL/m
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Buferjoslu ierīkošana” atbalsts (novadgrāvju) 0.07 LVL/m
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Buferjoslu ierīkošana” atbalsts (ūdenstilpņu) 0.18 LVL/m
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” atbalsts (Nitrātu vides jutīgajās teritorijās) 16,29  LVL/ha
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” atbalsts (Pārējā Latvijas teritorijā) 28,33 LVL/ha
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku) 92,78 LVL/dzīvn.
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku) 140,95 LVL/dzīvn.
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku) 104,82 LVL/dzīvn.
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku) 53,12 LVL/dzīvn.
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku) 140,24 LVL/dzīvn.
Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku) 54,53 LVL/dzīvn.

 

 “Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam” pasākumu atbalsts Likme**, LVL
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” atbalsts (pastāvīgās pļavas un ganības, nektāraugi) 97,74 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” atbalsts (vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, vasaras mieži, ziemas mieži, auzas, tritikāle, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna, eļļas lini, šķiedras lini, dažādi laukaugu maisījumi no iepriekš nosauktajām laukaugu kultūrām, cukurbietes, pārējās kultūras uz aramzemes, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, papuve) 76,49 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” atbalsts (dārzeņi, garšaugi, piemājas dārzi) 252,86 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” atbalsts (kartupeļi, cietes kartupeļi) 225,23 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” atbalsts (augļu koki, ogulāji) 296,77 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsts 87,12 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Buferjoslu ierīkošana” atbalsts (tīruma) 0,09 LVL/m
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Buferjoslu ierīkošana” atbalsts (novadgrāvju) 0,07 LVL/m
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Buferjoslu ierīkošana” atbalsts (ūdenstilpņu) 0.17 LVL/m
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ābeles, bumbieres) 276,23 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ķirši, plūmes, avenes, upenes, jāņogas, mellenes, dzērvenes, zemenes, ērkšķogas, krūmcidonijas) 196,90 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (kāposti) 16,99 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ziedkāposti, burkāni, galda bietes, lauka gurķi, sīpoli, ķiploki) 49,58 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma "Rugāju lauks ziemas periodā" atbalsts 61,62 LVL/ha
Pasākuma „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” atbalsts (1 kat.) 17,70 LVL/ha
Pasākuma „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” atbalsts (2 kat.) 28,33 LVL/ha
Pasākuma „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” atbalsts (3 kat.) 41,08 LVL/ha
Pasākuma "Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK" atbalsts 31,16 LVL/ha
Pasākuma "Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)" atbalsts 42,49 LVL/ha
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku) 109,78 LVL/dzīvn.
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku) 141,66 LVL/dzīvn.
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku) 113,32 LVL/dzīvn.
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku) 53,12 LVL/dzīvn.
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku) 141,66 LVL/dzīvn.
Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku) 53,12 LVL/dzīvn

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.