Atbalsta likmes 2010. gadā

 

Tiešie maksājumi
Likme Samazinājuma koeficients  Likme pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas
Vienotais platību maksājums 46.00 LVL/ha 0.964108 44.3490 LVL/ha
Atbalsts par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām 283,76 LVL/ha    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par platībām  22,71 LVL/ha    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par pienu 21,18
LVL/t
   
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par laukaugu platībām 25,52 LVL/ha    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par lopbarības platībām    2,48
LVL/ha
   
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par nokautiem vai eksportētiem liellopiem 32,96 LVL/dzīvn.    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem  19,21 LVL/ha    
Papildu valsts tiešie maksājumi par nokautiem vai eksportētiem liellopiem  22,69 LVL/dzīv.    
Atsevišķais maksājums par cukuru 8,39
LVL/t
   
Papildu valsts tiešie maksājumi par zīdītājgovīm 144,64 LVL/dzīvn. 0,903626 131.08 LVL/dzīvn.

 

Ārkārtas tirgus pasākums Likme

ES atbalsts ārkārtas tirgus pasākumiem piena nozarē

2,32
LVL/t

 

Īpašais atbalsts par pienu Likme Samazinājuma koeficients   Likme pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas

Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 30 t, ietvaros realizētas 30 – 79 t piena

8,5128
LVL/t
0,896461 7,63139
LVL/t 

Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 80 t, ietvaros realizētas vismaz 80 t piena 

7,66152
LVL/t
0,896461 6,86825
LVL/t

 

"Lauku attīstības plāna 2004. - 2006.gadam"
pasākuma "Agrovide" apakšpasākumi
Likme, LVL
"Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts 58,16
LVL/ha
"Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" atbalsts 97,88
LVL/ha
"Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (tīruma) 0,13
LVL/m
"Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (novadgrāvju) 0,07
LVL/m
"Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (ūdenstilpņu) 0,18
LVL/m
"Erozijas ierobežošana" atbalsts (Nitrātu vides jutīgajās teritorijas) 16,31
LVL/ha
"Erozijas ierobežošana" atbalsts (Pārējā Latvijas teritorijā) 28,37
LVL/ha
"Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"
atbalsts (par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku)
92,92
LVL/dzīvn.
"Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"
atbalsts (par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku)
141,15
LVL/dzīvn.
"Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"
atbalsts (par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku)
104,98
LVL/dzīvn.
"Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"
atbalsts (par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku)
53,20
LVL/dzīvn.
"Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"
atbalsts (par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku)
140,44
LVL/dzīvn.

"Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"
atbalsts (par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku)

54,62
       LVL/dzīvn.      

 

"Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam"
pasākumi
Likme, LVL
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (1.kat.) 17,73 LVL/ha
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (2.kat.) 28,37 LVL/ha
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (3.kat.) 41,14 LVL/ha
Pasākuma "Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK" atbalsts 31,21 LVL/ha
Pasākuma "Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)" atbalsts 42,56 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (PPG, nektāraugi) 97,88 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības
attīstība
" atbalsts (vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, vasaras mieži, ziemas mieži,
auzas, tritikāle, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna,
eļļas lini šķiedras lini, dažādi laukaugu maisījumi no iepriekš nosauktajām laukaugu
kultūrām, cukurbietes, pārējās kultūras uz aramzemes, aramzemē sētie ilggadīgie
zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai,
kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, papuve)
76,60 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (dārzeņi, garšaugi, piemājas dārzi) 253,22 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (kartupeļi, cietes kartupeļi) 225,56 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (augļu koki, ogulāji) 297,20 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" atbalsts 87,24 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (tīruma) 0,09 LVL/m
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (novadgrāvju) 0,07 LVL/m
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (ūdenstilpņu) 0,18 LVL/m
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ābeles, bumbieres) 276,63 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ķirši, plūmes, avenes, kazenes, upenes, jāņogas, mellenes, (krūmmellenes), zilenes, dzērvenes, zemenes, ērkšķogas, krūmcidonijas) 197,19 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (kāposti) 17,02 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ziedkāposti, burkāni, galda bietes, lauka gurķi, sīpoli, ķiploki) 49,65 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Rugāju lauks ziemas periodā" atbalsts 61,71 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku) 109,94 LVL/dzīvn.
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku) 141,86 LVL/dzīvn.
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku) 113,49 LVL/dzīvn.
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku) 53,20 LVL/dzīvn.
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku) 141,86 LVL/dzīvn.
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku) 53,20 LVL/dzīvn.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.