Atbalsta likmes 2011. gadā

Tiešie maksājumi

Likme*  Samazinājuma koeficients

 Likme pēc samazinājumakoeficienta piemērošanas 

Vienotais platības maksājums 53,50  LVL/ha 0,94871 50,75 LVL/ha
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par platībām  22,88 LVL/ha    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par pienu 19,85 LVL/t    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par laukaugu platībām 20,37 LVL/ha    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par liellopiem 35,55 LVL/dzīvn.    
 Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem 19,57 LVL/ha    
 Atsevišķais maksājums par cukuru 5,58 LVL/t    

 

Īpašais atbalsts par pienu Likme* Samazinājuma koeficients   Likme pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas

Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 30 t, ietvaros realizētas 30 – 79 t piena

8,5128
LVL/t
0,836567 7,12 LVL/t 

Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 80 t, ietvaros realizētas vismaz 80 t piena 

7,66152
LVL/t
0,836567 6,40 LVL/t

  * piemērojot valūtas maiņas kursu 0,7093 LVL/EUR

"Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam" pasākumi Likme, LVL**
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (1.kat.) 17,48 LVL/ha
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (2.kat.) 27,98 LVL/ha
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (3.kat.) 40,57 LVL/ha
Pasākuma "Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK" atbalsts 30,77 LVL/ha
Pasākuma "Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)" atbalsts 41,97 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (PPG, nektāraugi) 96,53 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības
attīstība
" atbalsts (vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, vasaras mieži, ziemas mieži,
auzas, tritikāle, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna,
eļļas lini šķiedras lini, dažādi laukaugu maisījumi no iepriekš nosauktajām laukaugu
kultūrām, cukurbietes, pārējās kultūras uz aramzemes, aramzemē sētie ilggadīgie
zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai,
kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, papuve)
75,54 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (dārzeņi, garšaugi, piemājas dārzi) 249,72 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (kartupeļi, cietes kartupeļi) 222,44 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (augļu koki, ogulāji) 293,09 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" atbalsts 86,03 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (tīruma) 0,08 LVL/m
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (novadgrāvju) 0,06 LVL/m
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (ūdenstilpņu) 0,17 LVL/m
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ābeles, bumbieres) 272,80
LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ķirši, plūmes, avenes, kazenes, upenes, jāņogas, mellenes, (krūmmellenes), zilenes, dzērvenes, zemenes, ērkšķogas, krūmcidonijas) 194,46
LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (kāposti) 16,78
LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ziedkāposti, burkāni, galda bietes, lauka gurķi, sīpoli, ķiploki) 48,96
LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Rugāju lauks ziemas periodā" atbalsts 60,85
LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku) 108,42 LVL/dzīvn.
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku) 139,90 LVL/dzīvn.
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku) 111,92 LVL/dzīvn.
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku) 52,46 LVL/dzīvn.
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku) 139,90 LVL/dzīvn.
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku) 52,46 LVL/dzīvn.

** piemērojot valūtas maiņas kursu 0,6995 LVL/EUR

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.