Atbalsta likmes 2012. gadā

 Tiešie maksājumi
Likme
(EUR)
Likme
(LVL)* 
 Samazinājuma koeficients   Likme pēc koeficienta piemērošanas
Vienotais platības maksājums (VPM)

85.11 EUR/ha

59.25 LVL/ha 

 0,931637  55,20 LVL/ha
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par platībām  (APL)

25.62 EUR/ha

17.84 LVL/ha 

    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par pienu (APKV)

26.26 EUR/t

18.28 LVL/t 

    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par laukaugu platībām (ALA)

28 EUR/ha

19.49 LVL/ha 

    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par liellopiem (ALM)

49.79 EUR/dzivn.

34.66 LVL/dzīvn. 

    
Atdalītie papildu valsts tiešais maksājumi īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem (JAL)

25.42 EUR/ha

17.70 LVL/ha 

    
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par nokautiem vai eksportētiem liellopiem (AKEL)

61.26 EUR/dzivn.

42.65 LVL/dzivn.

   
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par kartupeļu cieti (AKC)

181.04 EUR/t

126.04 LVL/t

   
Atsevišķais maksājums par cukuru (ACM)

7.88 EUR/t

5.48 LVL/t 

    

 

Īpašais atbalsts
Likme
(EUR)
Likme
(LVL)* 
Samazinājuma koeficients    Likme pēc koeficienta piemērošanas
Īpašais atbalsts par pienu (IPKV): 
Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 30 t, ietvaros realizētas 30 – 79 t piena 12 EUR/t 8.35 LVL/t  0.727927 6.08 LVL/t 
Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 80 t, ietvaros realizētas vismaz 80 t piena  10.8 EUR/t 7.52 LVL/t  0.727927 5.47 LVL/t
Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai (IKC) 81.5 EUR/t 56.74 LVL/t    
Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai (ISA): 
Lopbarības augi:         
Pļavas timotiņš
(Phleum pratense L.)
279 EUR/t 194.24 LVL/t    
Pļavas auzene
(Festuca pratensis Huds.)
281 EUR/t 195.63 LVL/t    
Hibrīdā airene
(Lolium x boucheanum Kunth)
205 EUR/t 142.72 LVL/t    
Daudzziedu viengadīgā airene
(Lolium multiflorum Lam.)
124 EUR/t 86.33 LVL/t    
Sarkanā auzene
(Festuca rubra L.)
279 EUR/t 194.24 LVL/t    
Ganību airene
(Lolium perenne L.)
211 EUR/t 146.90 LVL/t    
Niedru auzene
(Festuca arundinacea Scherb.)
213 EUR/t 148.29 LVL/t    
Pļavas skarene
(Poa pratensis L.)
630 EUR/t  438.61 LVL/t    
Kamolzāle
(Dactylis glomerata L.)
302 EUR/t 210.25 LVL/t    
Sarkanais āboliņš
(Trifolium pratense L.)
694 EUR/t 483.16 LVL/t    
Baltais āboliņš
(Trifolium repens L.)
1298 EUR/t 903.67 LVL/t    
Austrumu galega
(Galega orientalis Lam.)
630 EUR/t  438.61 LVL/t    
Lucerna
(Medicago spp.) 
742 EUR/t 516.58 LVL/t    
Bastarda āboliņš
(Trifolium hybridum L.)
1298 EUR/t 903.67 LVL/t    
Sējas zirņi
(Pisum sativum L.)
46 EUR/t  32.03 LVL/t    
Vīķi
(Vicia spp.)
113 EUR/t 78.67 LVL/t    
Lauka pupas
(Vicia faba L.)
35 EUR/t 24.37 LVL/t    
Sēklas kartupeļi
(Solanum tuberosum L.):
       
Kartupeļi - PB un B kategorija 76 EUR/t 52.91 LVL/t    
Kartupeļi - C kategorija 34 EUR/t 23.67 LVL/t    
  * piemērojot valūtas maiņas kursu 0,6962 LVL/EUR

 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumi  Likme (EUR) Likme (LVL)**
"Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" (MLA):
1.kategorija 25 EUR/ha 17.44 LVL/ha
2.kategorija 40 EUR/ha 27.91 LVL/ha
3.kategorija 58 EUR/ha 40.47 LVL/ha
"Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK" (NATURA) 44 EUR/ha   30.70 LVL/ha  
"Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)" (NIM) 60 EUR/ha  41.86LVL/ha
"Agrovides maksājumi":
Apakšpasākums "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) 123 EUR/ha   85.82 LVL/ha
Apakšpasākums "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 87 EUR/ha   60.70 LVL/ha  
Apakšpasākums "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" (BLA):    
Pastāvīgās pļavas un ganības, nektāraugi 138 EUR/ha 96.28 LVL/ha
Vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, vasaras mieži, ziemas mieži, auzas, tritikāle, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna, eļļas lini šķiedras lini, dažādi laukaugu maisījumi no iepriekš nosauktajām laukaugu kultūrām, cukurbietes, pārējās kultūras uz aramzemes, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, papuve 108 EUR/ha 75.35 LVL/ha
Dārzeņi, garšaugi, piemājas dārzi 357 EUR/ha 249.08 LVL/ha
Kartupeļi, cietes kartupeļi 318 EUR/ha 221.87 LVL/ha
Augļu koki, ogulāji 419 EUR/ha 292.34 LVL/ha
Apakšpasākums "Buferjoslu ierīkošana" (BI):
Tīruma 0.128 EUR/m 0.08 LVL/m
Novadgrāvju 0.099 EUR/m 0.06 LVL/m
Ūdenstilpņu 0.248 EUR/m 0.17 LVL/m
Apakšpasākums "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" (IDIV):
Ābeles, bumbieres 390 EUR/ha 272.10LVL/ha
Ķirši, plūmes, avenes, kazenes, upenes, jāņogas, mellenes, (krūmmellenes), zilenes, dzērvenes, zemenes, ērkšķogas, krūmcidonijas 278 EUR/ha 193.96 LVL/ha
Kāposti 24 EUR/ha 16.74 LVL/ha
Ziedkāposti, burkāni, galda bietes, lauka gurķi, sīpoli, ķiploki 70 EUR/ha 48.84 LVL/ha
Apakšpasākums "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" (LDGRS):
 Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieks 155 EUR/dzivn. 108.14LVL/dzīvn.
Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieks 200 EUR/dzivn. 139.54 LVL/dzīvn.
Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieks 160 EUR/dzivn. 111.63 LVL/dzīvn.
Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieks 75 EUR/dzivn. 52.33 LVL/dzīvn.
Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieks 200 EUR/dzivn. 139.54 LVL/dzīvn.
 Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieks 75 EUR/dzivn. 52.33 LVL/dzīvn.
** piemērojot valūtas maiņas kursu 0,6977 LVL/EUR 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.