Atbalsta likmes 2013. gadā

 LAD veic maksājumus (Tiešie maksājumi un Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumi)  līdz 2013. gada 31.decembrim latos (LVL), piemērojot  likmi latos (LVL), kura noteikta, izmantojot valūtas maiņas kursu 0,7027 LVL/EUR (Tiešie maksājumi) un 0,6977 LVL/EUR  (Lauku attīstības programmas pasākumi), bet  no 2014. gada 1.janvāra - eiro (EUR), piemērojot  likmi eiro (EUR). 
 
Tiešie maksājumi Likme (EUR) Likme (LVL)* Samazinājuma koeficients Likme pēc koeficienta piemērošanas(LVL) Likme pēc koeficienta piemērošanas (EUR)
Vienotais platības maksājums (VPM) 93,59 EUR/ha 65,77 LVL/ha  0,920622  60,54 LVL/ha  86.16 EUR/ha
Atsevišķais maksājums par cukuru (ACM) 7,88 EUR/t 5,53 LVL/t      
Īpašais atbalsts par pienu (IPKV):        
Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 30 tonnas, ietvaros realizētas 30 – 79 t piena 12 EUR/t 8,43 LVL/t 0.663598  5.59 LVL/t  7.96 EUR/t
Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 80 tonnas, ietvaros realizētas vismaz 80 t piena 10,80 EUR/t 7,59 LVL/t 0.663598  5.03 LVL/t  7.16 EUR/t
Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai (IKC) 81,50 EUR/t 57,27 LVL/t               

 

Atdalītie pārejas posma valsts atbalsti (PPVA) Likme (EUR) Likme (LVL)**
Atdalītais PPVA par platībām (APL) 18,78 EUR/ha 13,20 LVL/ha
Atdalītais PPVA par pienu (APKV) 24,76 EUR/t 17,40 LVL/t
Atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA) 28,30 EUR/ha 19,89 LVL/ha
Atdalītais PPVA par liellopiem (ALM) 50,89 EUR/dzīvn. 35,76 LVL/dzīvn.
Atdalītie PPVA īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 23,61 EUR/ha 16,59 LVL/ha
Atdalītais PPVA par nokautiem vai eksportētiem liellopiem (AKEL) 63,70 EUR/dzīvn. 44,76 LVL/dzīvn.
Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti (AKC) 182,05 EUR/t 127,93 LVL/t  

     

Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai (ISA): Likme (EUR) Likme (LVL)*
Lopbarības augi:    
Pļavas timotiņš (Phleum pratense L.)  279 EUR/t 196,05 LVL/t
Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.) 281 EUR/t 197,46 LVL/t
Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth) 205 EUR/t 144,05 LVL/t
Daudzziedu viengadīgā airene (Lolium multiflorum Lam.) 124 EUR/t 87,13 LVL/t
Sarkanā auzene (Festuca rubra L.) 279 EUR/t 196,05 LVL/t
Ganību airene (Lolium perenne L.) 211 EUR/t 148,27 LVL/t
Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.) 213 EUR/t 149,68 LVL/t
Pļavas skarene (Poa pratensis L.) 630 EUR/t 442,70 LVL/t
Kamolzāle (Dactylis glomerata L.) 302 EUR/t 212,22 LVL/t
Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.) 694 EUR/t 487,67 LVL/t
Baltais āboliņš (Trifolium repens L.) 1298 EUR/t 912,10 LVL/t
Austrumu galega (Galega orientalis Lam.) 630 EUR/t 442,70 LVL/t
Lucerna (Medicago spp.) 742 EUR/t 521,40 LVL/t
Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.) 1298 EUR/t 912,10 LVL/t
Sējas zirņi (Pisum sativum L.) 46 EUR/t 32,32 LVL/t
Vīķi (Vicia spp.) 113 EUR/t 79,41 LVL/t
Lauka pupas (Vicia faba L.) 35 EUR/t 24,59 LVL/t
Sēklas kartupeļi (Solanum tuberosum L.):    
Kartupeļi - PB un B kategorija 76 EUR/t 53,41 LVL/t
Kartupeļi - C kategorija 34 EUR/t 23,89 LVL/t

 * likme pirms samazinājums koeficienta, piemērojot valūtas maiņas kursu 0,7027 LVL/EUR (Regulas (EK) Nr.1290/2005 45.panta 2.punkts).

** gala likme, piemērojot valūtas maiņas kursu 0,7027 LVL/EUR (Regulas (EK) Nr.1290/2005 45.panta 2.punkts).

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumi Likme (EUR) Likme (LVL)***
"Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" (MLA): 
1.kategorijas MLA teritorija 25 EUR/ha 17,44 LVL/ha
2.kategorijas MLA teritorija 40 EUR/ha 27,91 LVL/ha
3.kategorijas MLA teritorija 58 EUR/ha 40,47 LVL/ha
"Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK" (NATURA)  44 EUR/ha 30,70 LVL/ha
"Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)" (NIM) 80 EUR/ha 55,82 LVL/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākumi  
Apakšpasākums "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" (BLA):
Pastāvīgās pļavas un ganības, nektāraugi  138 EUR/ha 96,28 LVL/ha
Vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, vasaras mieži, ziemas mieži, auzas, tritikāle, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna, eļļas lini šķiedras lini, dažādi laukaugu maisījumi no iepriekš nosauktajām laukaugu kultūrām, cukurbietes, pārējās kultūras uz aramzemes, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, papuve  108 EUR/ha 75,35 LVL/ha        
Dārzeņi, garšaugi, piemājas dārzi 357 EUR/ha 249,08 LVL/ha        
Kartupeļi, cietes kartupeļi  318 EUR/ha 221,87 LVL/ha
Augļu koki, ogulāji 419 EUR/ha 292,34 LVL/ha        
Apakšpasākums "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) 123 EUR/ha 85,82 LVL/ha 
Apakšpasākums "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" (IDIV):
Ābeles, bumbieres 390 EUR/ha 272,10 LVL/ha
Ķirši, plūmes, avenes, kazenes, upenes, jāņogas, mellenes, (krūmmellenes), zilenes, dzērvenes, zemenes, ērkšķogas, krūmcidonijas 278 EUR/ha 193,96 LVL/ha
Kāposti 24 EUR/ha 16,74 LVL/ha
Ziedkāposti, burkāni, galda bietes, lauka gurķi, sīpoli, ķiploki 70 EUR/ha  48,84 LVL/ha
          Apakšpasākums "Buferjoslu ierīkošana" (BI):
Tīruma 0,128 EUR/m  0,09 LVL/m
Novadgrāvju 0,099 EUR/m 0,07 LVL/m
Ūdenstilpņu 0,248 EUR/m 0,17 LVL/m
Apakšpasākums "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 87 EUR/ha 60,70 LVL/ha
Apakšpasākums "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" (LDGRS):
Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieks  155 EUR/dzīvn. 108,14 LVL/dzīvn.
Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieks 200 EUR/dzīvn. 139,54 LVL/dzīvn.
Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieks  160 EUR/dzīvn. 111,63 LVL/dzīvn.
Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieks 75 EUR/dzīvn. 52,33 LVL/dzīvn.
Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieks 200 EUR/dzīvn. 139,54 LVL/dzīvn.
Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieks 75 EUR/dzīvn. 52,33 LVL/dzīvn.

*** piemērojot valūtas maiņas kursu 0,6977 LVL/EUR (Regulas (EK) Nr.1913/2006 7.panta 1.punkts).

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.