Atbalsta likmes 2014.gadā

 Atbalsta likmes 2014.gadā

Tiešie maksājumi Likme Samazinājuma koeficients Likme pēc koeficienta piemērošanas
Vienotais platības maksājums (VPM) 99,06 EUR/ha 0,901757  89,33EUR/ha
Īpašais atbalsts par pienu (IPKV):   
  • ja lauksaimnieks ir realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par 80 tonnām
 12,00 EUR/t 0,894402 10,73 EUR/t
  • ja lauksaimnieks ir realizējis 80 vai vairāk tonnu piena
 10,80 EUR/t 0,894402 9,66 EUR/t
Īpašais atbalsts par liellopiem (ILA) 121,94 EUR/dz. - -

 

Atdalītie pārejas posma valsts atbalsti (PPVA) Likme 
Atdalītais PPVA par platībām (APL) 15,20 EUR/ha
Atdalītais PPVA par pienu (APKV)  19,80 EUR/t
Atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA) 22,87 EUR/ha
Atdalītais PPVA par liellopiem (ALM) 41,03 EUR/dzīvn.
Atdalītie PPVA īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem (JAL)  19,01 EUR/ha
Atdalītais PPVA par nokautiem vai eksportētiem liellopiem (AKEL) 51,41 EUR/dzīvn.
Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti (AKC) 145,45 EUR/t

 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumi Likme 
"Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" (MLA): 
1.kategorijas MLA teritorija 25 EUR/ha
2.kategorijas MLA teritorija 40 EUR/ha
3.kategorijas MLA teritorija 58 EUR/ha
"Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK" (NATURA)  44 EUR/ha
"Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)" (NIM) 80 EUR/ha
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākumi  
Apakšpasākums "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" (BLA):
Pastāvīgās pļavas un ganības, nektāraugi  138 EUR/ha
Vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, vasaras mieži, ziemas mieži, auzas, tritikāle, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna, eļļas lini šķiedras lini, dažādi laukaugu maisījumi no iepriekš nosauktajām laukaugu kultūrām, cukurbietes, pārējās kultūras uz aramzemes, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, papuve  108 EUR/ha
Dārzeņi, garšaugi, piemājas dārzi 357 EUR/ha
Kartupeļi, cietes kartupeļi  318 EUR/ha
Augļu koki, ogulāji 419 EUR/ha
Apakšpasākums "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) 123 EUR/ha
Apakšpasākums "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" (IDIV):
Ābeles, bumbieres 390 EUR/ha
Ķirši, plūmes, avenes, kazenes, upenes, jāņogas, mellenes, (krūmmellenes), zilenes, dzērvenes, zemenes, ērkšķogas, krūmcidonijas 278 EUR/ha
Kāposti 24 EUR/ha
Ziedkāposti, burkāni, galda bietes, lauka gurķi, sīpoli, ķiploki 70 EUR/ha

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.