Atbalsta likmes 2016.gadā

Atbalsta likmes 2016.gadā

Tiešie maksājumi Likme Lineārais samazinājums Likme pēc samazinājuma piemērošanas

Vienotais platības maksājums (VPM)

(Avansa maksājums 70% apmērā - 42,70 EUR/ha)

 65.14 EUR/ha

0.959  62.46 
Zaļināšanas maksājums (ZAL) 36.56 EUR/ha 
Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 500 EUR/gadā - -
Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 42.20 EUR/ha  -  -
Brīvprātīgs saistītais atbalsts (BSA)      
 • par slaucamām govīm (SSG)
141.72 EUR/dzīvnieku   -  -
 • par kazām (SKZ)
 58.95 EUR/dzīvnieku  -
 • par liellopiem (SLM)
76.68 EUR/dzīvnieku   -
 • par aitām (SAI)
17.75 EUR/dzīvnieku   -
 • par proteīnaugiem (SAP)
72.39 EUR/ha   -  -
 • par cietes kartupeļiem (SKC)
366.77 EUR/ha   -  -
 • par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK)
409.86 EUR/ha   -
 • par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA)
68.09 EUR/ha  -  -
 • par sertificētu labības sēklu (SLS)
84.40 EUR/ha   -  -
 • par miežiem (SMI)
36.33 EUR/ha   -
 •  par vasaras rapsi (SVR)
80.54 EUR/ha   -
 • par dārzeņiem (SDA)
535.80 EUR/ha   -
 • par augļiem un ogām (SAU)
151.79 EUR/ha   -

 

Atdalītie pārejas posma valsts atbalsti (PPVA) Likme, EUR/1 ha 
Atdalītais PPVA par platībām (APL)  4.26
Atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA)  6.69
Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti (AKC)  39.56

 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi

Likme EUR/ 1 ha
"Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi" (ADSI): 
"Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi" (ADI)  
 • par teritoriju 1. kategorijas apvidū
 35
 • par teritoriju 2. kategorijas apvidū
 45
 • par teritoriju 3. kategorijas apvidū
 50
"Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kurus ietekmē specifiski ierobežojumi"(ASI) teritorijā  25
Kompensācijas maksājums par "Natura 2000" meža teritorijām (NIM):  
 • ja vienā zemes vienībā ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte
160
 • ja vienā zemes vienībā ir aizliegta galvenā cirte
120
 • ja vienā zemes vienībā ir aizliegta kailcirte
45
 • ja vienā zemes vienībā ir vairāku veidu saimnieciskās darbības ierobežojumi
112
Aktivitāte "Bioloģiskā lauksaimniecība" (BLA):
 • Ilggadīgie zālāji, aramzemē sētie zālāji, papuve
97
 • Laukaugi (t.sk. tehniskās kultūras), pārējās kultūras uz aramzemes, zālāji sertificētu sēklu ieguvei, nektāraugi
117
 • Dārzeņi (t.sk.  garšaugi un ārstniecības augi), izņemot kartupeļus
399
 • Kartupeļi (t.sk. cietes kartupeļi) 
397
 • Augļu koki, ogulāji
485
 • Atbalsta apmērs par 1 atbalsttiesīgo bišu saimi
40

Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātes

Aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ):  
 • par bioloģiski vērtīgu zālāju (līdzšinējais BVZ)
55
 •  par ES nozīmes zālāju biotopa 1.klases ražības zālāju 
83
 •  par ES nozīmes zālāju biotopa ražības 2.klases ražības zālāju 
155
 •  par ES nozīmes zālāju biotopa ražības 3.klases ražības zālāju 
206
 •  par ES nozīmes zālāju biotopa ražības 4.klases ražības zālāju 
330
Aktivitāte "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" (VSMD):
 • par ābeļu, bumbieru, saldo un skābo ķiršu, plūmju, melleņu (krūmmelleņu, zileņu) vai lielogu dzērveņu platību
364
 • par aveņu, kazeņu, upeņu, sarkano un balto jāņogu, zemeņu, ērkšķogu, krūmcidoniju, smiltsērkšķu, aroniju, dārza pīlādžu vai vīnogu platību (arī par augļu koku un ogulāju (izņemot zemeņu platības) platībām
229
 • par kartupeļu, ziedkāpostu, kāpostu (izņemot lopbarības kāpostus), gurķu, sīpolu, ķiploku, burkānu, galda biešu vai citu dārzeņu platību 
74
Aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 87
Aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" (SVIN) 89

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.