Lauku reģistra dati

Lauku reģistra daļas uzdevums ir ne tikai uzturēt un aktualizēt ģeotelpisko informāciju, bet arī nodrošināt tās pieejamību jebkuram lietotājam. Līdz šim, lauku reģistra dati klientiem bija pieejami publiskajā kartē un pēc individuāliem datu pieprasījumiem. Lai padarītu datus vēl pieejamākus sabiedrībai un paātrinātu procesus, ir izveidoti divi ģeotelpisko datu servisi - WMS (Web Map Service) un WFS (Web Feature Servicepakalpes. Lauku reģistra datu atjaunošana notiek vairākas reizes dienā, kas nozīmē, ka jebkuram lietotājam ir pieejama aktuālākā informācija. 

Lauku atbalsta dienests WMS un WFS pakalpes nodrošina bez maksas, kas nozīmē, ka interesentam nepieciešams vien dators, interneta pieslēgums un kāda no ģeotelpiskās informācijas attēlošanai paredzētajām programmām, piemēram, QuantumGIS (QGIS) (WMS un WFS), ArcGIS (WMS) vai ArcGIS Pro (WFS) u.c. Šobrīd Lauku atbalsta dienests nodrošina skatīšanas un lejupielādes servisus šādiem slāņiem:

LAD_Datu_pieejamiba_2.PNG

1.att. Lauku atbalsta dienesta nodrošinātie ģeotelpisko datu slāņi un servisi

WMS pakalpes apraksts (datu skatīšana):

WMS pakalpe nodrošina iespēju lietotājam apskatīt klienta deklarēto lauku un lauku bloku ģeometrijas uz privātās darbvirsmas. Ģeometrijas tiek attēlotas mērogā līdz 1:18000.

1. Lauku bloki

https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauku_bloki/MapServer/WMSServer

2. Lauki (klientu deklarēto lauku ģeometrijas) -

https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauki/MapServer/WMSServer

 

WFS pakalpes apraksts (datu lejupielāde):

WFS pakalpe nodrošina ne tikai apskatīt klienta deklarēto lauku, lauku bloku un ainavu elementu ģeometrijas, bet arī to metadatus, kā arī lejupielādēt datus uz savas privātās darbvirsmas. WFS sniedz plašākas iespējas, tomēr tas ir resursietilpīgāks. 

1. LAD:Lauku bloki -

https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauku_bloki/MapServer/WFSServer

Paskaidrojums atribūtiem:

Atribūts: Paskaidrojums:
 BLOCK_NUMBER  lauku bloka numurs
 BLOCK_AREA  lauku bloka platība
 VALID_FROM  pēdējo izmaiņu datums
 MLA  apgabali ar dabas un citiem specifiskiem ierobežojumiem
 HIST_ID  ģeometrijas identifikators

 

2. LAD:Lauki (klienta deklarēto lauku ģeometrijas) –  

https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauki/MapServer/WFSServer

Paskaidrojums atribūtiem:

Atribūts: Paskaidrojums:
PERIOD_CODE pieteikuma gads
PARCEL_ID ģeometrijas identifikators
PRODUCT_CODE deklarētās kultūras kods
PRODUCT_DESCRIPTION kultūras koda atšifrējums
AID_FORMS pieteiktie atbalsta veidi
AREA_DECLARED pieteiktā platība
DATA_CHANGED_DATE datu izmaiņas datums

 

3. Ainavas elementi (Ekoloģiski nozīmīgas platības, kas iekļaujamas lauku blokos zaļināšanas prasību izpildei. Datus nodrošina Lauku atbalsta dienests un Dabas aizsardzības pārvalde) - 

3.1. ae:Ainavu elementi (dīķi, koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes) un 3.2. ae: Agro (aizsargājami dižkoki, dižakmeņi un alejas) - 

http://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/ae/MapServer/WFSServer

QGIS pamācības:

Poligonu eksportēšana izmantojot QGIS:

Lauku atbalsta dienesta WMF pakalpē esošie poligoni ir LKS-92 koordinātu sistēmā. Video pamācībā ir parādīts kā eksportēt lauku bloku poligonus WGS-84 koordinātu sistēmā shape faila formātā izmantojot QGIS programmatūru. Eksportēt var gan citā koordinātu sistēmā, gan arī citu GIS programmatūru failu formātos. Šajā pašā veidā var arī eksportēt klientu pieteiktos laukus, kuri arī ir pieejami Lauku atbalsta dienesta WMF pakalpē. 

Lauku bloku poligonu eksportēšana WGS-84 koordinātu sistēmā from Lauku atbalsta dienests (LAD) on Vimeo.

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.