54.03 Tirdzniecības pasākumi

Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.

Pretendents ir:

  • biedrība,

           - kura ir reģistrēta vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
           - kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;

  • atvasināta publiska persona – zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, vai tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, palielinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, un kurai ir pieredze pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanā.
Pieejamais finansējums
1 893 700
Kārta atvērta
15.08.2022.-16.12.2022.
Atbalstāmās nozares
  • Zvejniecība
  • Zivju pārstrāde
  • Akvakultūra
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Biedrības un nodibinājumi
Svarīgi

Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Pieteikties pasākumam

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  10.09.2015.-09.10.2015.

Paziņojums

Paziņojums par pagarinājumu

800 000

2.kārta 01.03.2016.-15.12.2016.

Paziņojums

900 000
3.kārta 12.01.2017.-09.06.2017.

Paziņojums

Paziņojums par noslēguma termiņa maiņu

900 000
4.kārta 26.06.2017.-15.12.2017.

Paziņojums

1 000 000
5.kārta 19.02.2018.-14.07.2018.

Paziņojums

Paziņojums par noslēguma termiņa maiņu

1 000 000
6.kārta 20.08.2018.-14.12.2018.

Paziņojums

1 000 000
7.kārta 04.02.2019.-02.12.2019.

Paziņojums

Paziņojums par noslēguma termiņa maiņu

1 500 000
8.kārta 30.01.2020.-30.06.2020.

Paziņojums

1 500 000
9.kārta 28.08.2020.-30.11.2020.

Paziņojums

1 912 921
10.kārta 29.01.2021.-28.05.2021.

Paziņojums

1 380 956
11.kārta 05.08.2021.-06.09.2021.

Paziņojums

1 139 554
12.kārta 22.10.2021.-17.12.2021.

Paziņojums

566 712
13.kārta 15.08.2022.-16.12.2022.

Paziņojums

1 893 700

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.