VRG darbības teritorijas un kontaktinformācija

VRG darbības teritorijas karte

 

Biedrība "Abulas lauku partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Cēsu iela 9, Blome, Smiltenes nov., Latvija, LV-4707 Smiltene, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Smiltenes pagasts, Variņu pagasts
Kontaktpersona: Svetlana Rozīte
Tālrunis: + 371 28368431
e-pasts: abulas_lp@inbox.lv
www.abulas.lv

 

Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Lāčplēša ielā 1- 52 kab., Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV – 5101 Aizkraukle, Jaunjelgava, Pļaviņas, Skrīveru novads, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles pagasts, Bebru pagasts, Daudzeses pagasts, Iršu pagasts, Klintaines pagasts, Kokneses pagasts, Kurmenes pagasts, Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Seces pagasts, Sērenes pagasts,  Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas pagasts,Valles pagasts, Vietalvas pagasts, Zalves pagasts
Kontaktpersona:  Alda Paura
Tālrunis: +371 29487108
e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv
www.aizkrauklespartneriba.lv

 

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 Alūksne, Ape, Alsviķu pagasts, Annas pagasts, Apes pagasts, Ilzenes pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Kalncempju pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts, Mālupes pagasts, Mārkalnes pagasts, Pededzes pagasts, Trapenes pagasts, Veclaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ziemera pagasts.
Kontaktpersona: Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: +371 26330477
e-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com
http://www.aluksnespartneriba.lv/

 

Biedrība "Ziemeļlatgales partnerība" (iepriekš biedrība “Balvu rajona partnerība”) Darbības teritorija
Adrese: Brīvības iela 46a, Balvi, LV-4501 Balvi, Viļaka, Baltinavas pagasts, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Krišjāņu pagasts, Vecumu pagasts, Vīksnas pagasts, Žīguru pagasts
Kontaktpersona: Ieva Leišavniece
Tālrunis: +371 29134410        

e-pasts: info@zlp.lv

             balvurajpartneriba@gmail.com

 

www.zlp.lv

www.balvi.partneribas.lv

 

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 Bauska, Bārbeles pagasts, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Iecavas novads, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts, Rundāles pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts
Kontaktpersona: Ieva Jermuša
Tālrunis: +371 20095189
e-pasts: bauskas.partneriba@inbox.lv
www.bauskaspartneriba.lv

 

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Jāņa Poruka 8/317, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Līgatne, Amatas novads, Drabešu pagasts, Drustu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Raunas pagasts, Skujenes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts
Kontaktpersona:  Daiga Rubene
Tālrunis: +371 29128813
e-pasts: cesis@partneriba.lv
www.partneriba.lv

 

Biedrība "Darīsim paši!" Darbības teritorija
Adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV - 3301 Kuldīga, Skrunda, Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts,  Nīkrāces pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Skrundas pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts.
Kontaktpersona: Ieva Birbele
Tālrunis: +371 29463295
e-pasts: darisim.pasi@gmail.com
www.darisimpasi.lv

 

Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"" Darbības teritorija
Adrese: Sēlijas iela 25, 305.kab., Daugavpils, LV-5401 Ilūkste, Subate, Ambeļu pagasts, Bebrenes pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Pilskalnes pagats, Prodes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, šedres pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts
Kontaktpersona: Inga Krekele
Tālrunis: +371 29184640
e-pasts: inga.krekele@gmail.com
www.daugavpils.partneribas.lv

 

Biedrība „Dobeles rajona lauku partnerība” Darbības teritorija
Adrese: Uzvaras iela 2b, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 Auce, Dobele, Annenieku pagasts, Augstkalnes pagasts, Auru pagasts, Bēnes pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Bukaišu pagasts, Dobeles pagasts, Īles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Lielauces pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Tērvetes pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts,  Zebrenes pagasts.
Kontaktpersona: Aija Šenbrūna
Tālrunis: +371 29812300
e-pasts:aija.senbruna@gmail.com
www.dobelespartneriba.lv/

 

Biedrība "Gaujas Partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Pirmā iela 38a, Ādaži, Ādažu nov., LV–2164  Ādažu novads    

KontaktpersonaGunta Dundure 

Tālrunis: +371 26566190 
e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv, gunta.dundure@adazi.lv
www.gaujaspartneriba.lv

 

Lauku partnerība "Lielupe" Darbības teritorija
Adrese: Lielā iela 5/7. 6.stāvs, Jelgava, LV-3001 Kalnciema pagasts, Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Lielplatones pagasts, Līvbērzes pagasts, Platones pagasts, Sesavas pagasts,  Svētes pagasts, Valgundes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts, Ozolnieku pagasts, Cenu pagasts, Salgales pagasts.
Kontaktpersona: Līga Švānberga
Tālrunis: +371 26399946
e-pasts: lielupe@partneribalielupe.lv
www.partneribalielupe.lv

 

Biedrība "Jūrkante" Darbības teritorija
Adrese: Rīgas iela 2B, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 Ainaži, Salacgrīva, Ainažu pagasts, Salacgrīvas pagasts, Liepupes pagasts, Pāles pagasts, Skultes pagasts, Viļķenes pagasts.
Kontaktpersona:  Dzintra Eizenberga
Tālrunis:  + 371 29427095
e-pasts: dzintra@jurkante.lv
www.jurkante.lv

 

Biedrība "Kandavas Partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Talsu iela 11-5, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 Kandava, Kandavas pagasts, Cēres pagasts, Matkules pagasts, Zemītes pagasts, Vānes pagasts, Irlavas pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Zantes pagasts, Jaunpils pagasts, Viesatu pagasts
Kontaktpersona: Inta Haferberga
Tālrunis:  + 371 28390394
e-pasts: intaha@inbox.lv
www.kandavaspartneriba.lv

 

Biedrība „Lauku partnerība „Sēlija”” Darbības teritorija
Adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212 Aknīste, Viesīte, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Atašienes pagasts, Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Elkšņu pagasts, Gārsenes pagasts, Kalna pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Leimaņu pagasts, Mežāres pagasts, Rites pagasts, Rubenes pagasts, Salas pagasts, Saukas pagasts, Sēlpils pagasts, Variešu pagasts, Viesītes pagasts, Vīpes pagasts, Zasas pagasts.
Kontaktpersona: Gvido Liepiņš
Tālrunis: +371 29283474
e-pasts: partneriba.selija@inbox.lv
www.partneribaselija.lv 

 

Biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja" Darbības teritorija
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Valmieras novads, LV - 4730 Valka, Seda, Strenči, Brenguļu pagasts, Ērģemes pagasts, Ēveles pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Jērcēnu pagasts, Kauguru pagasts, Plāņu pagasts, Trikātas pagasts,  Valkas pagasts, Vijciema pagasts, Virešu pagasts,  Zvārtavas pagasts.
Kontaktpersona:  Dagnija Ūdre
Tālrunis: +371 29219477
e-pasts: ziemelgauja@gmail.com
www.zgauja.lv

 

Biedrība "Liepājas rajona partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Krasta iela 12 (otrais stāvs), Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430 Aizpute, Durbe, Grobiņa, Pāvilosta, Priekule, Aizputes pagasts, Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Cīravas pagasts, Dunalkas pagasts, Dunikas pagasts, Durbes pagasts, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Kalvenes pagasts, Kalētu pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts, Medzes pagasts, Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts, Priekules pagasts, Rucavas pagasts, Sakas pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Vērgales pagasts, Virgas pagasts
Kontaktpersona: Inita Ate
Tālrunis: +371 26595623
e-pasts: inita.a@inbox.lv
www.lrpartneriba.lv

 

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Tālavijas iela 16 ( 2.stāvs), Ludza, Ludzas nov., LV-5701 Ludza, Kārsava, Zilupe,  Blontu pagasts, Briģu pagasts, Ciblas novads, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Lauderu pagasts, Līdumnieku pagasts, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pasienes pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Rundēnu pagasts, Salnavas pagasts, Zvirgzdenes pagasts, Zaļesjes pagasts. 
Kontaktpersona: Sandra Palma
Tālrunis: +371 29413335
e-pasts: ludzaspartneriba@inbox.lv; ludzaspartneriba@apollo.lv
www.ludzaspartneriba.lv/

 

Nodibinājums "Madonas novada fonds" Darbības teritorija
Adrese: Poruka iela 1 (3.stāvs), Madona, Madonas nov., LV - 4801 Madona, Cesvaine, Lubānas, Varakļāni, Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Dzelzavas pagasts, Ērgļu novads, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Murmastienes pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Varakļānu pagasts, Vestienas pagasts
Kontaktpersona:  Jogita Baune
Tālrunis: +371 27527343
e-pasts: jogitabaune@inbox.lv
http://www.mnf.lv/

 

 

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

Darbības teritorija
Adrese: Mūrmuižas iela 9, Valmiera, LV-4201 Kārķu pagasts, Mazsalaca, Mazsalacas pagasts, Rūjiena, Bērzaines pagasts, Burtnieku pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Lodes pagasts, Naukšēnu pagasts, Ramatas pagasts, Rencēnu pagasts, Sēļu pagasts, Skaņkalnes pagasts, Valmieras pagasts, Vilpulkas pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts.
Kontaktpersona: Daiga Siliņa 
Tālrunis: +371 22844230, +371 29188612

e-pasts: daiga.silina@llkc.lv, salacaruja@gmail.com

 

www.nosalacaslidzrujai.lv

 

Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"" Darbības teritorija
Adrese: Nākotnes iela 2, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123  Baloži, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts
Kontaktpersona: Aiga Smiltāne
Tālrunis: +371 25418113
e-pasts:  info@daugavkrasts.lv
http://daugavkrasts.lv/

 

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai"  Darbības teritorija
Adrese: Talsu iela 4, 3.stāvs, 319.kabinets, Tukums, LV-3101 Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Jaunsātu pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tumes pagasts, Zentenes pagasts
Kontaktpersona: Ilze Turka
Tālrunis: +371 29528441
e-pasts: ilze.turka@plj.lv
www.plj.lv

 

Biedrība "Pierīgas partnerība" Darbības teritorija

Adrese: Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2167

Olaine, Babītes pagasts, Mārupes novads, Olaines pagasts, Salas pagasts (Rīgas raj.)

Kontaktpersona: Jolanta Ivanova

Tālrunis: +371 28644888

e-pasts: jolanta@pierigaspartneriba.lv
http://www.pierigaspartneriba.lv

 

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 Preiļi, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Preiļu pagasts, Līvāni, Rožupes pagasts, Jersikas pagasts, Turku pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Galēnu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Silajāņu pagasts, Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts, Aglonas pagasts.
Kontaktpersona: Valija Vaivode
Tālrunis: +371 22026684; +371 65321603
e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
http://www.preilupartneriba.lv/ 

 

Biedrība "Jūras Zeme"

(iepriekš publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon")

Darbības teritorija
Adrese: Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Zvejniekciems, Atpūtas iela 1D, LV-2161 Saulkrasti, Carnikavas novads, Saulkrastu pagasts
Kontaktpersona:  Kristīne Zaķe
Tālrunis: +371 26100933
e-pasts: atbalsta@juraszeme.lv
www.juraszeme.lv

 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" Darbības teritorija
Adrese: Ausekļa iela 1a, Lielvārde, Ogres nov., LV 5070 Ikšķile, Tīnūžu pagasts, Ķegums, Birzgales pagasts, Rembates pagasts, Tomes pagasts, Lielvārde, Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pagasts, Krapes pagasts, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogresgala pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts, Baldone, Baldones pagasts.
Kontaktpersona: Linda Cīrule
Tālrunis:  +371 25623775
e-pasts: linda@ziedzeme.lv
www.ziedzeme.lv

 

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" (iepriekš biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība") Darbības teritorija
Adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV - 4601 2.st., 80.-81.kab. (ieeja no iekšpagalma puses) Viļāni, Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dekšāres pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Maltas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Sokolku pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts, Viļānu pagasts
Kontaktpersona:   Ineta Elksne
Tālrunis: +371 26363497
e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv, info@rezeknespartneriba.lv
www.rezeknespartneriba.lv

 

Biedrība "Lauku Attīstības Partnerība" (iepriekš Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība) Darbības teritorija
Adrese: Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas nov., LV-2154 Sigulda, Vangaži, Allažu pagasts, Inčukalna novads, Krimuldas pagasts,  Mālpils pagasts, Mores pagasts, Sējas pagasts, Siguldas pagasts.
Kontaktpersona:  Ligeris Linards 
Tālrunis: +371 28677152
e-pasts: lapo@lapo.lv, linards@lapo.lv
www.lapo.lv

 

Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Stadiona iela 3, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135  Ropažu novads, Garkalnes novads
Kontaktpersona:  Jana Mihailova
Tālrunis: +371 25189898
e-pasts: ropazigarkalne@gmail.com
http://www.ropazigarkalne.lv/

 

Saldus rajona attīstības biedrība Darbības teritorija
Adrese: Striķu iela 2, (2.stāvs), Saldus, LV-3800 Saldus, Brocēni, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts.
Kontaktpersona:   Sandra Fridrihsone
Tālrunis: +371 29494781
e-pasts: sandra.fridrihsone@saldus.lv
https://srab.lv/

 

Biedrība „Sateka” Darbības teritorija
Adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Gulbene, Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts
Kontaktpersona: Daiga Gargurne
Tālrunis: +371 26330257, +371 29177019
e-pasts: daiga@sateka.lv
 www.sateka.lv

 

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" Darbības teritorija
Adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas nov., LV-4152 Aloja, Limbaži, Staicele, Alojas pagasts, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Dikļu pagasts, Katvaru pagasts, Lēdurgas pagasts, Limbažu pagasts, Staiceles pagats, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts, Vaidavas pagasts, Zilākalna pagasts.  
Kontaktpersona: Līga Kārkliņa
Tālrunis: +371 26137342
e-pasts: liga@brasla.lv
www.brasla.lv

 

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” Darbības teritorija
Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270 Piltene, Ances pagasts, Dundagas pagasts, Īves pagasts, Jūrkalnes pagasts, Kolkas pagasts, Lubes pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Valdgales pagasts, Vārves pagasts, Ziras pagasts, Zlēku pagasts.
Kontaktpersona: Gunta Abaja
Tālrunis: +371 29172814
e-pasts: zba@dundaga.lv
www.ziemelkurzeme.lv

 

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 Krāslava, Dagda, Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Grāveru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kastuļinas pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas pagasts
Kontaktpersona: Zane Ločmele
Tālrunis: + 371 25608232
e-pasts: zane.locmele@kraslavaspartneriba.lv, kraslavaspartneriba@inbox.lv
www.kraslavaspartneriba.lv

 

 

Biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130 Stopiņu novads, Salaspils pagasts
Kontaktpersona: Agnese Bērziņa
Tālrunis: + 371 29361190
e-pasts: agnese.projekti@gmail.com
http://www.stopini-salaspils.lv

  

Biedrība "Talsu rajona partnerība" Darbības teritorija
Adrese: Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu nov., LV-3251 Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Talsu pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts, Rojas pagasts, Mērsraga pagasts
Kontaktpersona: Lolita Muceniece
Tālrunis: + 371 22328884
e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv
http://www.talsupartneriba.lv/

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.