Importa tarifu kvotas

Importa tarifu kvotu licence

Šīs licences tiek izsniegtas ar nolūku kontrolēt noteiktu produktu daudzumus, kas tiek importēti Kopienā ar samazinātu ievedmuitu (importu veic saskaņā ar labvēlības režīmiem).

Komisija pārvalda un administrē kvotas ar kādu  no tālāk uzskaitītajām metodēm vai to kombināciju:

 • metode, kas pamatojas uz pieteikumu hronoloģisku iesniegšanas kārtību (“kas pirmais brauc tas pirmais maļ”) – administrē muita
 • metode, kas pamatojas uz kvotu sadali atbilstoši pieteikumos pieprasītajiem daudzumiem (lietojot “vienlaicīgas izskatīšanas” metodi) – administrē Lauku atbalsta dienests
 • metode, kas pamatojas uz tradicionālo tirdzniecības modeļu ievērošanu (lietojot metodi ”tradicionālie importētāji un jaunpienācēji”) – administrē Lauku atbalsta dienests

Kā zināt vai importa tarifu kvotai ir nepieciešama importa licence AGRIM.

Atlasot TARIC datu bāzē interesējošo produktu un izcelsmes valsti, ja importa tarifu kvotas kārtas numurs ir 09.4xxx, tad ir nepieciešama importa licence AGRIM, kas arī tur tiks norādīts zemsvītras informācijā.

Ja atlasot kvotas kārtas numurs ir atšķirīgs no iepriekš minētā tad to importa tarifu kvotu administrē muita

TARIC saite http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lv 

 

Lai varētu veikt importu no sākuma vajadzētu noskaidrot vai importējamais produkts ir licencējams un vai ir nepieciešama importa licence.

Ja licence ir nepieciešama, importētājam ir :

Īpašie  nosacījumi Importa tarifu kvotu licence pieteikumiem

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu licences pieteikumu aizpildot veidlapu Importa licences AGRIM pieteikums par vienu kvotas kārtas numuru (kvotas Nr.) vienā importa tarifu kvotas periodā vai apakšperiodā.

Papildus iesniedzamie dokumenti, kas iesniedzami kopā ar pirmo pieteikumu par noteiktu tarifu kvotas periodu:

 • PVN reģistrācijas apliecības kopija (dokumentus var iesniegt tajā dalībvalstī, kur pretendents ir reģistrēts kā PVN maksātājs) [kopiju var no KLR administratoriem];
 • Pierādījumus par produktu, kurus aptver attiecīgā KTO,  tirdzniecību ar trešajām valstīm 12 mēnešu periodā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas. [muitas apstiprināta importa deklarācija (vai muitas apst., kopija) par laišanu brīvā apgrozībā, kur pretendents minēts kā saņēmējs vai muitas apstiprināta eksporta deklarācija (vai muitas apst., kopija) – eksporta gadījumā];
 • Pierādījumus par produktu, kurus aptver attiecīgā KTO, tirdzniecību ar trešajām valstīm 12 mēnešu periodā pirms 12 mēnešu perioda tieši pirms pieteikuma iesniegšanas. [muitas apstiprināta importa deklarācija (vai muitas apst., kopija) par laišanu brīvā apgrozībā, kur pretendents minēts kā saņēmējs vai muitas apstiprināta eksporta deklarācija (vai muitas apst., kopija) – eksporta gadījumā].

Sankcijas – sodi

Ja atklājas, ka iesniegtajos dokumentos, kas ir pamats importa tiesībām vai licences izsniegšanai (ļauj izmantot kvotu), ir norādīta nepareiza informācija un ja šī informācija ir svarīga attiecīgās kvotas administrēšanā, tad:

 • pretendentam aizliedz attiecīgās kvotas ietvaros ievest preces visā attiecīgā konstatējuma brīdī spēkā esošā importa tarifu kvotas periodā [anulē/atsauc licenci] un
 • pretendentu izslēdz no atļaujas pieteikumu sistēmas attiecībā uz konkrēto kvotu nākamajm importa tarifa kvotas periodam;
 • pretendentam jāatlīdzina visas tā rezultātā nepamatoti gūtās finansiālās priekšrocības.

 Ja pretendents to darījis ar nodomu:

 • pretendentam aizliedz attiecīgās kvotas ietvaros ievest preces visā attiecīgā konstatējuma brīdī spēkā esošā importa tarifu kvotas periodā [anulē/atsauc licenci] un
 • pretendentu izslēdz no atļaujas pieteikumu sistēmas attiecībā uz konkrēto kvotu divos turpmākos importa tarifa kvotas periodos (2 kvotas gadi);
 • pretendentam jāatlīdzina visas tā rezultātā nepamatoti gūtās finansiālās priekšrocības.

Ja pretendents pierāda, ka norādītā nepareizā informācija radusies ne pretendenta rupjas neuzmanības vai ka tā radusies force majeure apstākļu vai acīmredzamas kļūdas rezultātā, sankcijas nepiemēro, bet pretendentam:

 • jāatlīdzina visas tā rezultātā nepamatoti gūtās finansiālās priekšrocības.

Importa tarifu kvotu gadījumā pieprasīto daudzumu reizina ar apstiprinājuma koeficentu un iegūto daudzumu noapaļo uz leju līdz tuvākajai vienībai (grami un mililitri netiek ņemti vērā).

Likumdošana

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1301/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu

2020.gada 12.junijā publicētas jaunas Komisijas importa tarifu kvotu regulas, kuras tiks piemērotas kvotu periodiem, kas sākas ar 2021.gada 1.janvāri.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/760 (2019. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/761 (2019. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 510/2014 piemērošanai attiecībā uz pārvaldības sistēmu tarifa kvotām ar licencēm

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.