Importa tarifu kvotu licences pieteikuma aizpildīšana

 

 

4. Aile:

Jānorāda uzņēmuma vai fiziskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un dalībvalsts.

Uzņēmumam  jābūt reģistrētam Latvijas Republikas PVN maksātājam.

7. Aile:

Ja attiecīgās importa tarifu kvotas reglamentējošās Komisijas regulās noteikts, ka imports obligāti jāveic no noteiktas valsts,  valsts  jāieraksta un jāapvelk vārds “JĀ”.

Citos gadījumos jāieraksta valsti no kurienes importēs un jāapvelk vārds “NĒ”, tas nozīmē, ka importam nav obligāti jābūt no konkrētas valsts.

8. Aile:

Importam jābūt ar noteiktas valsts izcelsmi, valsts jāieraksta un jāapvelk vārds “JĀ”.

11. Aile:

Kopējā nodrošinājuma summa. Summa veidojas nodrošinājuma likmi, kas katram produktam noteikta sareizinot ar licences pieteikuma daudzumu. Piemēram nodrošinājuma likme 20EUR/t x 19 000,00kg (pieprasītais daudzums) = 380,00EUR

Ja nodrošinājuma summa ir vienāda vai mazāka par 100 EUR, tad tā nav jāiemaksā.

14. Aile:

Produkta nosaukums. Ieraksta produkta nosaukumu – piemēram Rīsi vai Kviešu milti.

15. Aile:

Produktu apraksts saskaņā ar muitas Kombinēto nomenklatūru ierakstot pilnu aprakstu.

16. Aile:

Produkta 8 ciparu Kombinētās nomenklatūras kods, kāds tas ir attiecīgās importa tarifu kvotas reglamentējošās Komisijas regulās norādīts

17. Aile:

Produkta daudzums mērvienībās ar cipariem. Neto svars.

Daudzums nedrīkst pārsniegt attiecīgās importa tarifu kvotas periodā vai apakšperiodā pieejamo daudzumu vai attiecīgā gadījumā importa tarifu kvotu reglamentējošās Komisijas regulās fiksētu ierobežojumu attiecīgajam importa tarifu kvotas periodam vai apakšperiodam.

18. Aile:

Produkta daudzums ar vārdiem, tam ir jāsakrīt ar 17. ailē norādīto daudzumu.

20. Aile:

Jānorāda importa tarifu kvotas kārtas numurs (piemēram 09.4123).

Citi papildus ieraksti jāveic ja attiecīgās importa tarifu kvotas reglamentējošās Komisijas regulās tas ir paredzēts

 

Importa licences veidlapa AGRIM

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.