Intervences pasākumi

Tirgus intervence ir cenu atbalsta sistēma, ar mērķi stabilizēt tirgu un nodrošināt lauksaimniekiem stabilus ienākumus. Tikai Eiropas Savienības izcelsmes produktus var iepirkt valsts intervencē un vienīgi tiem var piešķirt atbalstu par to uzglabāšanu privātās noliktavās, tie ir: labība, rīsi, cukurs, olīveļļa un galda olīvas, liellopu un teļa gaļa, piens un piena produkti, cūkgaļa, aitu un kazu gaļa.

Tirgus intervences pasākumi:

  1. Iepirkums intervencē - no komersanta tiek iepirkta produkcija par Regulā 1234/2007 noteikto intervences cenu, ja tā ir augstāka nekā ES cena. Intervencē iepirktie produkti var tikt realizēti ES programmā „Atbalsts vistrūcīgākajām personām", vai arī tikt pārdoti komersantiem, kuri attiecīgos apjomus realizē vietējā tirgū vai eksportē.
  2. Privātās uzglabāšanas atbalsts - pārprodukcijas gadījumā noteikta lauksaimniecības produktu preču partija netiek ielaista tirgū, un tiek finansēta šo produktu uzglabāšana.

Detalizētā informācija par sviesta/vājpiena pulvera intervences iepirkumu

Detalizētā informācija par lauksaimniecības produktu privāto uzglabāšanu

Detalizētā informācija par vājpiena pulvera realizāciju


Tirgus intervenci reglamentējošie normatīvie akti:

  1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.922/72, (EEK) Nr.234/79, (EK) Nr.1037/2001 un (EK) Nr.1234/2007
  2. PADOMES REGULA (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju
  3. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1238 (2016. gada 18. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu
  4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1240 (2016. gada 18. maijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu
  5. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 907/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu
  6. Ministru kabineta 2017. gada 3. maijnoteikumi Nr. 237 Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības produktu tirgū

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.