Atbalsts par neiegūtajiem ieņēmumiem

Līdz 12.jūlijam Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai par periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim  un periodu no 2021. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim.

Līdz 30.septembrim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai par periodu no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. jūlijam.

Par katru periodu jāiesniedz atsevišķs pieteikums.

Attiecībā uz periodu - no 2021. gada 1. augusta līdz 30. septembrim pieteikšanās tiks izsludināta vēlāk, ja cūkkopības nozarē ražotāju kopējo ieņēmumu samazinājums būs vismaz pieci procenti salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu un nebūs izmaksāts viss pieejamais finansējums. Informācija par pieteikšanos būs pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Informāciju par cūkkopības nozares ieņēmumu samazinājuma apmēru procentos un pieejamo finansējumu Zemkopības ministrija publicēs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2021. gada 22. novembrim.

Ieņēmumu atbalstu piešķir par attiecīgajā periodā:

 • kaušanai realizētu cūku, tostarp izmantojot kaušanas pakalpojumu un dzīvnieku izvedot kaušanai uz citu valsti, ja cūku skaits nav mazāks par trim;
 • realizētu atšķirtu sivēnu, tostarp dzīvnieku izvedot audzēšanai vai nobarošanai uz citu valsti, ja sivēnu skaits nav mazāks par pieciem.

Ja ieņēmumu atbalstu pieprasa par citai saimniecībai Latvijā realizētu atšķirtu sivēnu, iesniegumā norāda dzīvnieku skaitu un dzīvnieku pārvietošanas deklarācijas numuru, kā arī iesniegumam pievieno dzīvnieku pārdošanu apliecinošu dokumentu.

Ja ieņēmumu atbalstu pieprasa par citai saimniecībai nokaušanai realizētu cūku, iesniegumā norāda dzīvnieku skaitu un dzīvnieku pārvietošanas deklarācijas numuru, kā arī iesniegumam pievieno:

 • dzīvnieku pārdošanu apliecinošu dokumentu;
 • atbalsta pretendenta un cūku pircēja apliecinājumu par to, ka cūku pircējs nepieprasīs atbalstu par attiecīgo dzīvnieku. Ja apliecinājums nav pievienots, atbalstu par attiecīgo dzīvnieku nepiešķir ne pretendentam, ne cūku pircējam, ja tas pieprasa atbalstu par kaušanai realizētām cūkām. Piešķirot ieņēmumu atbalstu cūku pircējam par kaušanai realizētām cūkām, atbalsttiesīgo cūku skaitu attiecīgi samazina par apliecinājumā norādīto cūku skaitu.

Ieņēmumu atbalsta likme atkarīga no cūkkopības nozarē strādājošo ražotāju kopējo ieņēmumu samazinājuma attiecīgajā periodā, salīdzinot ar 2019.gadu. Jo samazinājums lielāks, jo augstāka atbalsta likme par dzīvnieku. Minimālā likme pie ieņēmumu samazinājuma 5% noteikta 5,09 EUR par kaušanai realizētu cūku un 1,94 EUR par realizētu atšķirtu sivēnu.

Provizoriskās atbalsta likmes:

 • par periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim:
  - 36,64 EUR par kaušanai realizētu cūku
  - 13,94 EUR par realizētu atšķirtu sivēnu
 • par periodu no 2021. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim:
  - 16,29 EUR par kaušanai realizētu cūku
  - 6,20 EUR  par realizētu atšķirtu sivēnu
 • par periodu no 2021. gada 1. maija līdz 31. jūlijam:

  - 19,34 EUR par kaušanai realizētu cūku
  - 7,36 EUR par realizētu atšķirtu sivēnu

Ja attiecīgajam periodam aprēķinātā kopējā atbalsta summa pārsniegs pieejamo finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazinās izmaksājamos atbalstus visiem lauksaimniekiem, kas būs pieteikušies atbalstam šajā periodā.

Ieņēmumu atbalstu piešķir, nepārsniedzot Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumā "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) noteikto kopējo ierobežota apjoma atbalsta apmēru – 225 000 euro saistīto personu grupai.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.