Atbalsts par negūtajiem ieņēmumiem mājputnu nozarē

Atbalstu var saņemt Atbalsta pretendents, kurš īsteno kādu no saimnieciskām darbībām:

 • savā saimniecībā audzētu mājputnu nokaušana un mājputnu gaļas produktu ražošana;
 • savā saimniecībā iegūtu olu pārstrāde un olu produktu ražošana;
 • savā saimniecībā iegūtu olu šķirošana un iepakošana.

Atbalstu var saņemt par periodu no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. maijam vai par laikposmu, kas minētajā periodā nav mazāks par diviem kalendāra mēnešiem.

Maksimālā atbalsta summa:

 • Primārās lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumam - 225 000 euro.
 • Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumam - 1 800 000 euro.
 • Uzņēmumam, kurš nodarbojas gan ar primāro lauksaimniecisko ražošanu, gan ar pārstrādi - 1 800 000 euro.

Atbalsta pretendenta nosacījumi:

 • lielajam vai vidējam uzņēmumam nav konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes uz 2019.gada 31.decembri un atbalsta piešķiršanas brīdi (Noteikumi Nr.421. 6.1. punkts);
 • mikro un maziem uzņēmumiem nav konstatētas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes uz 2019.gada 31.decembri (Noteikumi Nr.421 6.2. punkts);
 • uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav aktuāli nodokļu parādi vairāk par 1000 eiro;
 • 2020.gada un 2021.gada 1. janvārī Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēti vismaz 1000 mājputni;
 • ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums.
 • nav pasludināts maksātnespējas process;
 • netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process;
 • nav saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju;
 • nav saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to neattiecas pārstrukturēšanas plāns;
 • neatbilst kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru.

Atbalstu piešķir par vidējo EBIT (neto apgrozījums pirms procentu un ienākumu nodokļa maksājumiem) samazinājumu atbalsta periodā primārajā lauksaimnieciskajā ražošanā vai lauksaimniecības produktu pārstrādē salīdzinājumā ar vidējo EBIT vērtību 2017.-2019. gada attiecīgajā periodā, pēc formulas:

A = EBIT (2017.-2019.) - EBIT (2020./2021.), kur:

 • A - atbalsta apmērs (euro);
 • EBIT (2017.-2019.) - vidējā EBIT vērtība 2017.-2019. gadā, kura atbilst atbalsta periodam (euro);
 • EBIT (2020./2021.) - vidējā EBIT vērtība atbalsta periodā (euro).

! Atbalsta pretendents apņemas nepārtraukt darbību putnkopības nozarē vismaz 3 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas.

! Atbalsta pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, nav tiesīgs atbalstu ne pilnībā, ne daļēji nodot primāro lauksaimniecības produktu ražotājam.

Iesniedzamie dokumenti līdz 1. augustam:

 1. Pieteikums;
 2. Zvērināta revidenta apstiprinātas operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķins;
 3. Zvērināta revidenta ziņojums par datu patiesuma atbilstību, tajā norādot atbalsta saņemšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši Noteikumu Nr.421 18.4., 18.5. apakšpunktam un 19., 22. punktiem.

 

Dokumenti:

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.