Īstermiņa aizdevums no vienotā platības maksājuma

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums, kurš rudenī tiks dzēsts no vienotā platības maksājuma. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt no 2021. gada 23. aprīļa līdz 1. septembrim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Īstermiņa aizdevumu līdz 2021. gada 31. decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.

Īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no vienotā platības maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto hektāru;
2. saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 225 000 eiro.

Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aizdevumu:

1. ja 2021. gadā ir pieteicies vienotajam platības maksājumam;
2. ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir deklarēta vienotā platības maksājuma saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu 710 un 720, lauksaimniekam 2021. gada 1. aprīlī Lauksaimniecības datu centrā jābūt reģistrētiem lauksaimniecības dzīvniekiem;
3. ja pretendē uz aizdevumu kā de minimis atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, to var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
4. ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu valsts atbalstu, pieteicējs īstermiņa aizdevuma iesniegumā pamato, kā Covid-19 izplatība negatīvi ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko darbību (pamatojums jābalsta vismaz uz vienu no šiem kritērijiem):

• atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai jūlijā lauksaimniekam apgrozījums samazinājies vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar 2019. vai 2020. gada attiecīgo periodu;

• atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2021. gada attiecīgajā periodā lauksaimniekam likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar 2019. vai 2020. gada attiecīgā perioda finanšu datiem.

Rokasgrāmata EPS sadaļas „Valsts atbalsta vai DE MINIMIS atbalsta pieteikums īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi” lietošanai pieejama dienesta mājaslapā.

Dienests šā gada rudenī ieturēs izmaksāto īstermiņa aizdevuma summu no lauksaimniekam aprēķinātās vienotā platību maksājuma avansa summas vai aprēķinātā gala maksājuma par kārtējā gadā vienotajam platības maksājumam apstiprinātajām platībām.

Īstermiņa aizdevumu lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt vienu reizi gadā.

Dienests izvērtēs iesniegumu un pieņems lēmumu par īstermiņa aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas.

Īstermiņa aizdevums lauksaimniecības primāro produktu ražotājiem un lauksaimniekiem stabilizēs naudas plūsmu, kā arī nodrošinās ekonomisko dzīvotspēju un attīstību.

Plašāka informācija: Ministru kabineta 2020.gada 14.maija noteikumi Nr. 299 “Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai”.

 

 

Kā iesniegt pieteikumu īstermiņa aizdevumam no vienotā platību maksājuma un aizpildīt VID EDS de minimis veidlapu

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.