Medību saimniecības attīstības fonds

Medību saimniecības attīstības fonds (MSAF) dibināts saskaņā ar Medību likuma VI nodaļu, lai attīstītu medību saimniecību. Padomes un konsultatīvās padomes darbību koordinē fonda sekretariāts, fonda sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija. Lēmumu par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Medību saimniecības attīstības fonda padome. No 2021.gada 1.janvāra atbalstu administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests. 

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļus veido:

1)  dotācija no šādiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem:

  • valsts nodeva pilnā apmērā par medību atļauju izsniegšanu un par atļauju izsniegšanu medību trofeju izvešanai no Latvijas,
  • valsts nodeva pilnā apmērā par mednieka apliecību, atļauju ārvalstu medniekiem medīt Latvijas teritorijā un mednieka sezonas karšu izsniegšanu,
  • to zaudējumu atlīdzība, kurus fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot Medību likumā vai citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī atlīdzība par nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību;

2) ziedojumi.

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izmantojami:

  • medījamo dzīvnieku monitoringam un populāciju papildu aizsardzības pasākumiem;
  • medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;
  • līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās;
  • mednieku izglītošanai.

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.