Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 / 2021 – 2027 2007 – 2013
Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai Kārta atvērta Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai Kārta atvērta Valsts atbalsts meža nozares attīstībai Kārta atvērta Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē Kārta atvērta Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē Kārta atvērta Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai Kārta atvērta Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei vai likvidēšanai Kārta atvērta Samazinātās nodokļa likmes piemērošana dabasgāzei, ko izmanto par kurināmo Kārta atvērta Fitosanitāro pasākumu kompensācijas Kārta atvērta Atbalsts Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā Kārta atvērta Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē Kārta atvērta Pasākums negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē Kārta noslēgusies Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā Kārta noslēgusies Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā Kārta noslēgusies Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā Kārta noslēgusies Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā Kārta noslēgusies Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs Kārta noslēgusies Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS) Kārta noslēgusies Kredītprocentu dzēšana Kārta noslēgusies Valsts Zivju fonds Kārta noslēgusies Īstermiņa aizdevums no vienotā platības maksājuma Kārta noslēgusies Valsts atbalsts akvakultūras uzņēmumiem par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītiem zaudējumiem Kārta noslēgusies Eiropas Savienības un valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsts cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē Kārta noslēgusies Medību saimniecības attīstības fonds Kārta noslēgusies Atbalsts biškopības nozarei Kārta noslēgusies Dīzeļdegviela lauksaimniekiem Kārta noslēgusies Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem Kārta noslēgusies Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai Kārta noslēgusies Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei Kārta noslēgusies Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai un oglekļa monitoringa uzsākšanai Kārta noslēgusies Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas Kārta noslēgusies Atbalsts tirgus veicināšanai Kārta noslēgusies Valsts atbalsts meža nozares attīstībai - AS “Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) atbalsts Kārta noslēgusies Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem Kārta noslēgusies Dīzeļdegviela zvejniekiem Kārta noslēgusies Atbalsts digitālās platformas pilnveidei informēšanas pasākumiem par lauksaimniecības produktu pieejamību Kārta noslēgusies Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas veicāšanai Kārta noslēgusies Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sabiedrības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās Kārta noslēgusies Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm Kārta noslēgusies Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm Kārta noslēgusies Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Kārta noslēgusies Atbalsts medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumā Kārta noslēgusies Kompensācijas dzīvnieku īpašniekiem, kas nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus novietnēs vai kuriem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi (ja tiek izkautas veselas cūkas) Kārta noslēgusies Biodegviela Kārta noslēgusies ALTUM sniegtais valsts atbalsts Kārta noslēgusies

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.