Valsts atbalsts meža nozares attīstībai

AS “Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) atbalsta  saņemšanas nosacījumi 2021.gadā

2021.gada 26. februārī Meža attīstības fonda padome apstiprināja jaunu AS “Latvijas valsts meži” ziedojuma Meža attīstības fondam līdzekļu piešķiršanas un uzraudzības nolikumu. Nolikums paredz, ka projektu iesniedzēji dokumentus iesniedz LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

EPS lietotāja tiesības var pieteikt:

Sīkāka informācija - Iesnieguma veidlapa un kā kļūt par EPS lietotāju?

Meža attīstības fonda padomes apstiprinātie projekti un lēmumi, kas pieņemti 2021.gada 2.jūlija sēdē, protokols nr. 3.3-7e/2/2021, pieejami Zemkopības ministrijas mājas lapā

 Projektu izmaksas ir attiecināmas, sākot ar 2021.gada 11.aprīli.

Ja projekts tiks īstenots ar samazinātu finansējumu, jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta EPS precizēta tāme un precizētus projekta sasniedzamos rezultātus, ja objektīvu apstākļu dēļ nepieciešams, precizēt projekta realizācijas termiņu.

Projekti ir realizājami laikā, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Aicinām visu projektu iesniedzējus ņemt vērā projektu plānos ar šo situāciju saistītos ierobežojumus (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103). Izglītošanas un informēšanas aktivitātes vēlams plānot, izmantojot dažādas elektroniskas platformas, medijus un citus informācijas izplatīšanas kanālus, lai efektīvi sasniegtu pēc iespējas lielākas projektos plānotās mērķa auditorijas. 

Projekta īstenošanas termiņš ir 2021.gada 30. decembris, ja projekta iesniedzējam nav būtisku argumentu par ilgāku projekta īstenošanas termiņu.

Projekta atskaites iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

EPS lietotāja rokasgrāmata pieejama šeit.

AS “Latvijas valsts meži” ziedojuma Meža attīstības fondam līdzekļu piešķiršanas un uzraudzības nolikums

Iesniedzamie dokumenti: 

 

Valsts atbalsts no Meža attīstības fonda finanšu līdzekļiem 2021.gadā 

Projekta īstenošanas termiņš ir 2021.gada 15. novembris.

Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam) 2021.gada 15.decembris.

Projekta iesniegumu līdz 2021.gada 28.jūlijs iesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD) dokumentus iesniedz LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). :

 

Iesniegšanas termiņš / Darba uzdevumi

Piešķirtais finansējums, EUR

Atbalsta pretendents

Meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas  projekti:

1.  Pasākuma "Meža dienas 2021" norises nodrošināšanai

 

Darba uzdevumi 

50 000 

Fiziska vai juridiska persona

2.  Buklets "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošana

  

Darba uzdevumi

5 000 

Fiziska vai juridiska persona

Zinātniskās izpētes projekti:

1. Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta aprēķinā

 

Darba uzdevumi

10 000 

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts pretendents

2. Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā

  

Darba uzdevumi

46 927

īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

3. Latvijai piemērotākā mežsaimniecības attīstības scenārija izvērtēšana iespējamā Eiropas līmeņa zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes uzskaites regulējuma pārskatīšanā (tai skaitā tehnisko korekciju īstenošana 2021. gadam noteikto mērķu sasniegšanai)

 

Darba uzdevumi

25 000

īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Biedrības un nodibinājumi

Pieteikties pasākumam

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.