Jautājumi par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Dēls vēlas pārņemt tēva zemnieku saimniecību, Dēla deklarētā adrese ir pilsēta - vai tas ietekmē atbilstību projektam? Daļa zemnieku saimniecības zemes tiek nomāta no pašvaldības, 2022. gadā beidzas nomas līgums ar pašvaldību un tas tiks pārslēgts tikai pēc veiksmīgas izsoles, Vai var startēt projektā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem", ja šobrīd nav iespējams pagarināt nomas līgumu, bet tikai pēc izsoles?

01.09.2021.

Dēlam nav jābūt deklarētam laukos, bet tiks pārbaudīts vai reāli saimnieko pārņemtajā zemnieku saimniecībā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 323 nosacījumiem ir jāiesniedz nomas līgums, kura termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, – ja zeme tiek nomāta. Līdz projekta apstiprināšanai būtu jāiesniedz nomas līgumi uz jaunā lauksaimnieka vārda. Šāds nosacījums ietverts, lai gūtu pārliecību, ka jaunajam lauksaimniekam visu projekta īstenošanas laiku būs lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamie resursi.

Vai var startēt jaunā lauksaimnieka programmā un pārņemt vecāku saimniecību, kura projektu īstenojusi 2020. gadā un saņēmusi atbalstu pasākumā “Ieguldījumi materiālos aktīvos” (4.1.apakšpasākums) un saistību periods vēl pret LAD ir līdz 31.12.2027.?

01.09.2021.

Ja pārņemamais uzņēmums ir saņēmis atbalstu pasākuma 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās un projekts ir statusā “Sākta uzraudzība”, atbalsta pretendents var pārņemt uzņēmumu un pretendēt uz atbalstu pasākumā 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Vēlos pieteikties uz atbalsta programmu jaunajiem lauksaimniekiem, pārņemot vecāku lauku saimniecību. Laika posmā no 2014. līdz 2017.gadam biju reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs un nelielā platībā (9 ha) nodarbojos ar graudkopību. Vai šī iepriekšējā pieredze man liedz dalību jauno lauksaimnieku atbalsta programmā?

24.08.2021.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.323 nosacījumiem:
7.1.3. apakšpunkts - nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;
7.1.4. apakšpunkts - pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Tā kā jau ir bijusi reģistrēta saimnieciska darbība un veikta lauksaimnieciska ražošana, Jūs neatbilstat Pasākuma nosacījumiem.

Sakiet lūdzu, kur jūsu mājas lapā var atrast mācību iestādes, kursu, semināru sarakstu, kas atbilst prasībām, lai varētu pieteikties projektam" Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"?

24.08.2021.

Mācību iestādes, kas atbilst prasībām, var atrast LAD mājas lapā - sadaļā Projekti un investīcijas - 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai - Pieteikties pasākumam - Rokasgrāmatas

tempsnip.pngJAL.PNG

 

Man ir jautājums par projektu jaunajiem lauksaimniekiem - vai zivsaimniecība ir iekļauta šajā plānā?

24.08.2021.

Nē, nav iekļauta.
Atbalstāmās nozares:
• Atbalsts lopkopībai
• Atbalsts augkopībai
Plašāk par ar pieteikšanās nosacījumiem 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai skatīt šeit.

Šogad pavasarī iestādījām 1.24 ha ābelītes un nākamā gada pavasarī plānojām stādīt vēl 1.4 ha ar ābelēm. Vai es atbilstu prasībām? Vai standarta izlaides vērtība ir pietiekama, lai varētu piedalīties jauno lauksaimnieku projektā?

24.08.2021.

Lai pieteiktos projektam 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, jāizpildās vairākiem kritērijiem.

Plašāk par nosacījumiem skatīt šeit

Standarta izlaides (SI) vērtībai uz projekta iesniegšanas brīdi jābūt vismaz 15 000 EUR.
Šogad iestādīto ābelīšu 1.24 ha SI vērtība ir 1231 EUR, tā ir nepietiekama.

Aicinām izvērtēt iespēju pieteikties "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" vebināra ieraksti šeit.

Vai pasākumā 6.1 "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" drīkst pirkt arī lietotu kravas mikroautobusu. Tam plānots atvēlēt tikai nelielu daļu no projekta summas. Pamatojums - produkcijas nogādāšana līdz tirgum un klientiem. Iespējams, busiņam vajadzēs arī aukstumiekārtu. Lielākā daļa projekta naudas tiks lietota lauksaimniecības tehnikai un būvēm.

24.08.2021.

Kravas mikroautobusa iegāde ir atbalstāma, ja tā ir pamatota un veicina projektā noteikto mērķu sasniegšanu.

Gribēju noskaidrot vai var pārņemt saimniecību un rakstīt projektu Jaunajiem lauksaimniekiem, ja esošajam īpašniekam ir projekts Mazās lauku saimniecības 15000 eiro. Pēdējais gads. Un ja nevar - kāds tam ir iemesls? Kāpēc nevar?

23.08.2021.

Nevar pārņemt, jo nav izpildīti atbalsta saņemšanas nosacījumi.
Saskaņā ar pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" nosacījumiem - atbalsta pretendents veic saimniecisko darbību vismaz četrus kalendāra gadus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Lai sākt augļu audzēšanu, izmantojot atbalstu, pietiek ar augstāko izglītību Ekonomikā?

31.08.2016.

Labdien.

Jūsu minētā aktivitāte būtu atbalstāma pasākumā 4.1.,,Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās’’. Atbalsta pretendents var būt fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu.

Ja atbalsta pretendents (juridiskas personas gadījumā minētos nosacījumus piemēro fiziskai personai – saimniecības īpašniekam vai personai, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51 % kapitāldaļu) minētajā pasākumā plāno startēt kā jaunais lauksaimnieks (lai saņemtu papildu intensitāti 10%), ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
  • ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecības izglītību vai apguvusi lauksaimniecības kursus vismaz 160 stundu apjomā vai to iegūs līdz projekta īstenošanai;
  • sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās pirmo reizi dibina vai pārņem lauku saimniecību vadītāja statusā ar vairāk nekā 51 procentu kapitāldaļu vai lauku saimniecību nodibinājis ne agrāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Pasākuma pamatnosacījumos augstākā izglītībā nav obligāts nosacījums, pretendentam izpildot augstāk minētos nosacījumus, ir iespēja atbalsta intensitāti palielināt par 10%.

 

Augstākā ekonomiskā izglītība būs atbilstoša, ja tā ietver 160 lauksaimniecības stundu apjomu. 

 Lauku atbalsta dienesta mājas lapā pieejama informācija par lauksaimniecības priekšmetiem kādi nepieciešami, lai varētu startēt programmā.

 Plašāku informāciju par atbalsta saņemšanas nosacījumiem skatīt šeit

Kur jūsu lapā es varu atrast mācību iestādes un programmu, kuru ir nepieciešamas apgūtu "jaunajam lauksaimniekam" , lai varētu kandidēt uz valsts atbalsta programmām?

29.08.2016.

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā pieejama informācija par lauksaimniecības priekšmetiem kādi nepieciešami, lai varētu startēt programmā 6.3 “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, kā arī  Palīgmateriāls stundu noteikšanai, kas varētu noderēt, kā papildus informācija, kurās izglītības iestādēs var apgūt programmas.  

Jautājums par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem. Norādīts, ka ATBALSTĀMIE IEGULDĪJUMI ir: vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi- kāds ir maksimālais ilgtermiņa ieguldījumu apmērs? vispārējās izmaksas (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas) - ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem- kāds ir minimālais vispārējo izmaksu apmērs?

23.08.2016.

ATBALSTĀMIE IEGULDĪJUMI:

Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 

o   vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;

o   vispārējās izmaksas (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas) - ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem.

 

ATBALSTA APMĒRS: darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 

o   pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;

 

o   gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.

Šobrīd gribu būt jaunais zemnieks. zinu, ka man nav izglītība, zinu, ka termiņi beigušies. Tagad iestāšos skolā un iegūšu zemnieka izglītību. Tādā gadījumā, kad būs nākamais konkurss atbalsts jaunajiem zemniekiem, kad varēšu kļūt par jauno zemnieku?

17.08.2016.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 323, fiziska persona 7.1.2.p. ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Dotajā brīdī nav informācijas kurā mēnesī tiks atvērta nākamā kārta, bet provizoriski vien zināms tas,  ka viena kārta visā plānošanas periodā būs vēl atvērta.

 

Esmu LLU 4.kursa students. Vai ir iespēja pretendēt uz jaunā lauksaimnieka atbalsta no nulles veidojot trušu un putnu saimniecību nomātā īpašumā, kurš ir tikai 1ha liels? Standarta izlaide sanāk vismaz 15`000 euro liela.

16.08.2016.

Pasākumā 6.1. “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” saskaņā ar MK noteikumiem Nr.323 5.2.1 punktu var dibināt jaunu saimniecību, reģistrējot to Uzņēmuma reģistrā, vai arī fiziska persona reģistrējās kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmuma dienestā.

gribu veicināt tūrisma attīstību Latgalē,īpašumā ir zeme ezers. Vai es varu startēt projekta ietvaros? Kādi ir nosacījumi?

10.08.2016.

1) Dotajā brīdī pasākums ir noslēdzies, termiņš kurā varēja iesniegt projektus bija 11.07.2016.-10.08.2016. Pasākumā 6.4 “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” tūrisma aktivitāšu veicināšana tiek attiecināta tikai esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Esošam tūrisma pakalpojumu sniedzējam vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas kā tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir jābūt iekļautam tūrisma bukletā vai tīmekļvietnē, ko izveidojusi ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija (MK Nr.320 23.punkts), piemēram  TIC, TAVA, reģionālie vai pašvaldību portālinevis booking.com, ss.lv, vietas.lv vai pirtis.lv.

2)Ja plānojat uzsākt tūrisma biznesu (no nulles), tad to ir iespējams realizēt LEADER pasākumā.

Par LEADER projektiem pirmais, kas Jums jāveic, jāvēršas Vietējā rīcības grupā (VRG), lai noskaidrotu, vai jūsu plānotā aktivitāte ietilpst teritorijas attīstības stratēģijā. Ja jā, tad jānoskaidro, vai šajā rīcības grupā ir izsludināta projektu pieņemšana un jānoskaidro, kādas aktivitātes tiks atbalstītas. LEADER projekti sākotnējai vērtēšanai tiek iesniegti VRG. Tāpēc tur varēsiet gūt nepieciešamo informāciju.

VRG darbības teritorijas un to kontaktinformāciju skatīt šeit.  

Lai nenokavētu pieteikšanās termiņus, iesakām sekot līdzi jaunumiem mūsu mājas lapā vai pieteikties jaunumu saņemšanai savā e-pastā. To iespējams izdarīt, klikšķinot uz šo saiti.

Vai projektā var piedalīties un saņemt investīciju atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem, ja pretendents dodas studēt lauksaimniecības nozarē ārpus Latvijas? Agnese

07.08.2016.

Šajā gadījumā nevar, jo mācību laikā (kamēr jaunais lauksaimnieks neatrodas saimniecībā) tiks pilnvarot cita persona, kas vada saimniecību (saimniecisko darbību neveiks jaunais lauksaimnieks, kurš ir atbalsta pretendents).

 

Uz atbalstu jaunais lauksaimnieks var pretendēt pēc mācību beigšanas ārvalstīs. 

Vai jaunais lauksaimnieks drikst strādāt algotu darbu valsts iestādē?

27.07.2016.

Projektā nav ierobežojumi par algotu darbu, taču pretendentam ir jāveic saimnieciskā darbība un jānodrošina saimniecības vadība un projektā izvirzīto mērķu sasniegšana. Ja algotais darbs ļauj veikt saimniecisko darbību un sasniegt mērķus, tad tas tiek atbalstīts, taču katrs gadījums tiek vērtēts individuāli.

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā.

Vai atbalsta pasākumā jaunajiem lauksaimniekiem var iegādāties zemi, kas šobrīd jau tiek pirkta ar Altum starpniecību, samaksāt Altum atlikušo summu?

25.07.2016.

Noteikumu Nr.323 15. punkts nosaka, ka attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas īstenoti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojumu izmaksas. 

Tā kā darījums jau ir noslēgts pirms projekta iesniegšanas, tad tas nebūs attiecināms.

Kad un vai būs projekts jaunajiem lauksaimniekiem (lauksaimniecības nozarē)?

26.11.2015.

Par nākošās pasākuma “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” kārtas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem šobrīd nav informācijas.

Lai nenokavētu pieteikšanās termiņus, iesakām sekot līdzi jaunumiem mūsu mājas lapā vai pieteikties jaunumu saņemšanai savā e-pastā. To iespējams izdarīt, klikšķinot uz šo saiti.

Vai saimniecības pārņemšanas līgumam jābūt notariāli apstiprinātam?

02.09.2015.

Nē, pārņemšanas līgumam nav jābūt notariāli apstiprinātam. Bet šajā līgumā jāparedz, kādi resursi no kā un uz kāda pamata tiek pārņemti un kas ir pārņēmējs. Līgumā vai tā pielikumā jābūt norādītiem visiem resursiem, kuri tiek pārņemti, un par kuriem tiek rēķinātas satnadartizlaides (SI) vienības. Tāpat, līgumam jāparedz, ka jau uz projekta iesniegšanas brīdi pārņēmējs (jaunais lauksaimnieks) ir tiesīgs pilnībā rīkoties ar šiem resursiem un cik ilgā laikā noslēgsies saimniecības pārņemšanas process.

Vai atbalsta pretendents "Atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" var būt SIA, kas: 1) dibināta 2012.gada jūlijā, 2) jau no dibināšanas pieder fiziskai personai, kas atbilst MK not. Nr.323 7.1.punkta prasībām, 3) lidz 2015.gadam nav veikusi saimniecisko darbību, 4) 2015.gada maijā ir pārņēmusi agrāk citai fiziskai personai piederējušu saimniecību, proti, zirgu ganāmpulku, un apsaimnieko agrāko šīs fiziskās personas apsaimniekoto zemi (gan īpašumā esošo, gan nomāto), piesakoties arī platībmaksājumiem, 5) projekta ietvaros vēlas iegādāties gaļas liellopu ganāmpulku un nedaudz nepieciešamo lopkopības aprīkojumu?

28.08.2015.

Noteikumi paredz, ka atbalsta pretendents (juridiska persona) ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā.

Kā tiks noteikts zemes novērtējums ballēs, ja saimniecības īpašumā esošiem vairākiem zemes gabaliem tas ir atšķirīgs? Vai novērtējums tiks veikts katrai saimniecībai individuāli? Vai arī tas tiks skatīts novadu/pagastu griezumā?

17.08.2015.

Katram apsaimniekotajam zemes gabalam tiks piešķirtas balles un tad pēc lielākās platības tiks piešķirts attiecīgais punktu skaits.

Ja pretendents pats piesaista finansējumu plāna īstenošanai vismaz 20% apmērā no plāna kopējā finansējuma, kādas būs projekta kopējās izmaksas? 48 tūkst.?

17.08.2015.

Jā, 48 000 EUR, šis ir kā papildus finansējums minimālajam ieguldījumam 40 000 EUR. Ja ieguldīs savus līdzekļus, tad būs jāpierāda šie līdzekļi. Šie līdzekļi projekta īstenošanas laikā arī būs jāiegulda, LAD to pārbaudīs.

Ja iepriekš iegūta lauksaimnieciskā izglītība mācību iestādē, kas ir reorganizēta – kā pielīdzināt mācību priekšmetus, ja tiem nav nodarbību skaita atšifrējums? Vai iegūtai izglītībai ir noilgums – piem. 1996. gadā iegūta zemkopja kvalifikācija.

17.08.2015.

Jāinteresējas, vai šai skolai nav saglabājusies  mācību programmas informācija. Nav ierobežojumi uz izglītības apguves laika posmu līdz projekta iesniegšanai. Būtu nepieciešama informācija no arhīva.

Ar kādas izglītības programmas atestātu ir iespējams pretendēt jaunajos lauksaimniekos. Piem. soc. bakalaura grāds „Ekonomikā”, bet studiju laikā ir apgūti lauksaimniecības priekšmeti 320 stundu apjomā?

17.08.2015.

MK noteikumos Nr.598 7.pielikumā noteikti lauksaimniecības mācību priekšmeti. Ja konkrētajā izglītības programmā tiek savākts ar attiecīgajiem priekšmetiem attiecīgais stundu skaits, tad klasificējas.

Vai Jaunajam zemniekam nepieciešamās 320 stundas tiek skaitītas tikai teorētiskās nodarbības – stundas, vai arī praktiskās nodarbības stundas, kuras ir diplomā izdalītas atsevišķi?

17.08.2015.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.598 7.pielikumam tiek skaitīti priekšmeti un prakse (līdz 100 st., ierobežojums nav uz inženierdienesta praksi).

Lopkopības nozare – kā to noteikt, ja vēl papildus ir graudi vai kāda cita nozare. Vai piemēram, ja tagad nav lopu, bet grib uzsākt, vai tad der? Vai pēc projekta īstenošanas ieņēmumiem no lopkopības jābūt īpatsvarā vai tie 15000 EUR apgrozījums ir jābūt tikai no lopiem?

17.08.2015.

Tāda saimniecība var pretendēt, bet lopkopības nozarei ir jākļūst par pamatnozari. 15 000 EUR apgrozījums jāsasniedz no lauksaimnieciskās darbības.

Ja 4 gadu laikā ir sasniegti darījumdarbības plānā noteiktie mērķi, cik ilgi šie rezultāti ir jāsaglabā norādītā līmenī (MK noteiktumu 11. punkts).

17.08.2015.

Darījumdarbības plāns ir vismaz 2, bet ne vairāk kā 4 gadi. LAD uzraudzīs 4 kalendāros gadus no projekta apstiprināšanas.

Vai saimniecība, kas specializējas graudkopībā, var, saimniecības darbības diversifikācijas un riska sadales nolūkos, piedalīties projektā, lopkopību ieviešot kā papildnozari? Lūgums norādīt konkrētus MK noteikumus un to skaidrojumu!

17.08.2015.

Jā, var, bet pēc projekta īstenošanas lopkopībai jākļūst par pamatdarbības nozari. (21.3.).

Vai lopkopībai ir jābūt kā pamatnozarei? Vai lopkopībai ir jākļūst par pamatnozari? Vai lopkobība var būt kā papildus nozare?

17.08.2015.

Lopkopībai jākļūst darījumdarbības plāna īstenošanas laikā par pamatnozari.

32. Kā tiek vērtētas saimniecības, kuras darbojās divās nozarēs, piem., vai standartizlaidi un apgrozījumu vērtē tikai no lopkopības vai arī no abām nozarēm, ja, jā, vai var startēt saimniecība, ja, piem., standartizlaide ir lielāka no lopkopības, bet apgrozījums lielāks no graudkopības. Kā ir ar Projektā norādīto mērķi, vai tajā var tikt iekļauti, piem., ieņēmumi arī no graudkopības?

17.08.2015.

SI un neto apgrozījumu uz projekta iesniegšanu skatās uz visu saimniecību, nedalot pa nozarēm. Palielinājumam jābūt no lopkopības nozares (21.3.apakšpunkts).

Ja pretendentam uz Projekta iesniegšanas dienu būs gan cūkas, gan piena lopi. Darījumdarbības plāna laikā būs jāattīsta tikai viena nozare vai abas kopā?

17.08.2015.

Abas kopā var attīstīt, lai sasniegtu minimālo apgrozījuma un SI slieksni un iegūtu pieaugumu +20%.

Ja pieaugumu un citus paredzētos mērķus sasniedz 2.gadā, kad tiks atmaksāti atlikušie 20% finansējuma?

17.08.2015.

Atlikušos 20% apmaksā, kad tiks sasniegti darījumdarbības plāna mērķi un rādītāji, bet ne ātrāk kā 2 gadus pēc projekta apstiprināšanas.

Vai programmā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" minētais atbalsta apmērs 40000 Eur ir ar PVN vai bez. Ja saimniecība vēlēsies iegādāties ilgtermiņa pamatlīdzekli par 40000 Eur + PVN, vai PVN summa arī tiks atbalstīta? Šis pats jautājums man interesē attiecībā uz programmu „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai attīstot mazās lauku saimniecības”. Ja nav PVN maksātājs, tad skaitās iekšā?

17.08.2015.

Ja atbalsta pretendents nav PVN maksātājs, tad var iekļaut PVN attiecināmajās izmaksās.

Kā tiks veikta priekšapmaksas rēķinu apmaksa? No katra rēķina LAD atskaitīs 80% vai pirmos rēķinus apmaksās pilnībā, bet pēdējos nē?

17.08.2015.

Ilgtermiņu iegādes rēķini tiks apmaksāti 100%, kamēr sasniegs pieļaujamos 80% no atbalsta summas.

Vai pastāv ierobežojums lietotas tehnikas zirgaspēku daudzumam?

17.08.2015.

Nē, bet vērtēs samērojamību ar plānotajām darbībām un sasniedzamajiem rādītājiem.

Ja putnkopība tiek atbalstīta – vai tiek atbalstīta ligzdu, dzirdinātavu, barotavu u.c. nepieciešamā aprīkojuma iegāde?

17.08.2015.

Jā.

Kādu lauksaimniecības dzīvnieku iegāde ir atbalstāma?

17.08.2015.

Visu, kas ir minēti Ciltsdarba likumā, izņemot kažokzvērus un savvaļas dzīvniekus.

Vai drīkstēs iegādāties iekārtas, kas jau iepriekš ir iegādātas ES atbalstīto pasākumu ietvaros? (Projekta realizācijas termiņš jau beidzies).

17.08.2015.

Nē.

Vai drīkst lopu aplokus, ja tie ir pārvietojami? Tos arī var tikai lietotus?

17.08.2015.

Drīkst arī jaunus, ja iegādājas dzīvniekus.

Vai metāla angārs skaitās būve? Un ja vēlas angāru, tad tikai lietotu?

17.08.2015.

Jāsaskaņo būvvaldē, vai šim angāram nav nepieciešama pamatu izbūve. Angāra būvniecībai ir jābūt pamatotai projekta ietvaros ar dzīvnieku labturības vajadzībām.

Precīzāk, kādas investīcijas tiek uzskatītas par ilgtermiņa un kādas vispārējās izmaksas?

17.08.2015.

Ilgtermiņa – ēkas, zeme, lopi, ilggadīgie stādījumi, pamatlīdzekļi, vispārējās – apgrozāmie, degviela, izmaksas mācībām, konsultācijas u.c.

Ja pērk lietoto tehniku, cik ilgi tai tehnikai jābūt saimniecībā? Jo ir liels risks ar lietoto tehniku. Ja salūzt un vairs nav lietojams, ko tad?

17.08.2015.

Tehnikai ir jābūt saimniecībā vismaz 4 gadus, atbilstoši MK Nr.323 11.punktam.

Vai ir attiecināmo izmaksu ierobežojums jauno lauksaimnieku projektos?

17.08.2015.

Ieguldījumam jābūt vismaz 40 000 EUR.

Vai jaunais lauksaimnieks projekta ietvaros var veikt būves atjaunošanu, kas netiek atbalstīta IMA projektos?

17.08.2015.

Ja tas ir kā ilgtermiņa ieguldījums, tad jā. Nav atbalstāmi uzturēšanas, remonta izdevumi.

Kāda cenu aptauja vai iepirkuma procedūra jāveic lietotas tehnikas, kā arī, lopu un zemes iegādei? Kādi parametri jāietver tehniskajā specifikācijā un vai lietotai tehnikai vispār tehniskos parametrus var salīdzināt, jo vienādi veca tehnika var būt gan ļoti labi saglabājusies, gan arī kārtīgi nolietota, kaut arī vizuāli ir pievilcīga?

17.08.2015.

Atbalsta pretendentam pašam jāveic cenu aptauja, lai veiktu pirkumu par izdevīgāko cenu. Dokumenti kā apliecinājums jāuzglabā saimniecībā. Zemei cenu aptauja nebūs, tā būs vidējā tirgus cena.

Vai jaunais lauksaimnieks var iegādāties arī jaunu tehniku vai tikai lietotu?

17.08.2015.

Ja projekta iesniegumā paredzēta dzīvnieku iegāde un šie ieguldījumi veido lielāko daļu no izdevumiem, ir atbalstāma jaunu ieguldījumu veikšana, kas saistīta ar dzīvnieku iegādi.

Vai jaunais lauksaimnieks var projekta ietvaros iegādāties lietotu vieglo automašīnu un tās piekabi savas saražotās lauksaimniecības produkcijas vešanai uz tirgu vai piegādātājiem (IMA projektos tas nav atbalstāms)?

17.08.2015.

Piekabe atbalstāma produkcijas pārvadāšanai, bet nav atbalstāmi vispārējās nozīmes transportlīdzekļi.

Vai saimniecību drīkst pārņemt daļēji? Noteikumu 10. punkts to neizslēdz?

17.08.2015.

Jāpārņem visa saimniecība kopumā, ieskaitot ražošanas resursus (MK noteikumu Nr.323 10.p).

Vai pārņemot saimniecību un rēķinot standarta izlaidi drīkst neņemt vērā nomātās zemes platības, kas tomēr arī ir pieteiktas uz platību maksājumiem?

17.08.2015.

Lai pārbaudītu saimniecības pašreizējo maksimālo slieksni SI, tad tiks aprēķinā iekļautas arī šīs platības.

MK noteikumos Nr.323 7.1.4. punkts nosaka pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks. Vai šo punktu ir domāts attiecināt arī uz piemājas saimniecībām?

17.08.2015.

Piemājas saimniecība – ir fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs, līdz ar to tā nebūs saimniecības pārņemšana, bet gan tikai resursu pārņemšana, rezultātā Atbalsta pretendents dibinās jaunu uzņēmumu. Ja pārņemamos resursus pavasarī ES maksājumiem ir pieteicis iepriekšējais īpašnieks, tad šie resursi netiks ieskaitīti Atbalsta pretendēta SI (standarta izlaides) aprēķinā. SI aprēķinā var tikt ieskaitīti tikai tie resursi, kuri ir atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā, t.i., piemēram, ziemāju sējumi, kurus ir iesējis pats pretendents, dzīvnieki, ja tie ir atbalsta pretendenta īpašumā.

 

Daudziem ZS īpašniekiem zeme ir tagadējā saimnieka (fiziskas personas) īpašumā. Vai pārņemot ZS turpmāk zemi varēs nomāt no iepriekšējā īpašnieka, vai obligāti jāpārformē arī vecā īpašnieka zeme, ņemot vērā, ka tas ir samērā ilgstošs un dārgs process?

17.08.2015.

Atbalsta pretendentam jāiegūst lietu tiesības par resursiem – īpašumā vai ar nomas līgumiem vismaz uz 5 gadiem (reģistrēti Zemesgrāmatā).

Ja darījumdarbības plāns ir uz lopkopību, vai ieguldījumi var būt saistīti citas nozares attīstībai?

17.08.2015.

Nē, ieguldījumiem jābūt saistītiem ar attiecīgo lopkopības nozari.

Vai beztermiņa līgumus var pārņemt, pārmantot? Vai arī tie ir jāpārslēdz?

17.08.2015.

Nē, tie jāpārslēdz.

Kā jaunais lauksaimnieks var izpildīt Standartizlaidi (SI), ja dibina no jauna un pirmo reizi (7.1.4. punkts)?

17.08.2015.

Ar īpašumā vai nomā uz fizisku personu esošiem resursiem – zemi, dzīvniekiem.

SI vienības uz projekta iesniegšanas brīdi kā skatīties – lopus uz to datumu, kad iesniedz projektu LAD vai tomēr uz 1.datumu tā mēneša, kad iesniedz. Augkopība – ņemt pēc VPM vai ja viņš saka, ka ir neiesniegta zeme uz platībmaksājumiem, tad pēc tā? Pēc projekta īstenošanas SI vienību aprēķinam skatīsies kādu datumu? Piemēram, ja plāns uz 2 gadi, tad 31.12.2017.?

17.08.2015.

Standartizlaides (SI) vienības skatās uz projekta iesniegšanas dienu. Pēc darījumdarbības plāna SI vienības skatīsies uz gada beigām. Ja nebūs pieteiktas platības uz VPM, tiks veikta pārbaude uz vietas pie pretendenta. Plāna izpildi skatīsies uz 31.12.2017.

Vai var pretendēt pilnus 40 gadus vecs Atbalsta pretendents?

17.08.2015.

Jā.

Vai projekta ietvaros varēs dibināt ZS, SIA un arī IK?

17.08.2015.

Jā.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.