Jautājumi par tirgus pasākumiem

Pāris jautājumi par programmu "Skolas piens". Kurus no piedāvātajiem produktiem skolēni varēja saņemt bez maksas un kurus par samazinātu cenu? ES sniedza subsīdijas visām piena produktu kategorijām vai tikai kādām konkrētām?

14.11.2018.

Sākot ar 2017./2018. mācību gadu divas līdzšinējās programmas – programma „Augļi skolai” un programma „Skolas piens” – ir apvienotas vienā programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu (“Piens un augļi skolai”).

Latvijā programmas ietvaros atbalstu var saņemt par šādiem produktiem: āboli, bumbieri, kāposti, kolrābji, burkāni, ķirbji, kāļi, lielogu dzērvenes (tikai asorti sastāvā) un pasterizēts dzeramais piens.

Visi atbalsta produkti izglītības iestādēs skolēniem ir izsniedzami bez maksas.

Informācija par programmu “Piens un augļi skolai” ir atrodami Dienesta mājas lapā, kā arī programmas mājas lapā:  http://piensaugliskolai.lv/lv/.

Prezentāciju par programmas “Piens un augļi skolai” nosacījumiem un administrēšanas kārtību skatīt šeit.

Sakiet, lūdzu, ja pareizi sapratu, tad programmai "Skolas piens un augļi skolai" var pieteikties arī privātās pirmsskolas iestādes un sākumskolas? Pieteikties šai programmai varēs tikai tad, kad būs apstiprināti visi normatīvie akti vai to var izdarīt jau tagad?

02.08.2017.

Programma var tikt īstenota izglītības iestādēs (tai skaitā privātajos bērnudārzos un skolās), kuras ir reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā un tajās tiek nodrošināts mācību process.

Ar 2017.gada 1.augustu sākas jaunais 2017./2018. mācību gads un ar šo datumu tiek apvienotas abas skolu programmas: programma "Skolas piens un programma "Skolas auglis". Apvienotā skolu atbalsta programma darbosies ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produkti, gan augļi un dārzeņi tiks dalīti trīs reizes mācību nedēļā. Piena produktu izdale programmas ietvaros būs atbalstāma no 2017.gada 1.oktobra, savukārt augļu un dārzeņu izdale – no 2017.gada 1.novembra. Piena produktus un  augļus un dārzeņus bez maksas saņems gan bērni pirmskolās, gan 1.-9.klašu skolēni. http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/programmas-skolas-piens-un-augli-skolai-paredzetas-butiskas-izmainas-754

Dalības pieteikums 2017./2018. mācību gadam jāiesniedz līdz 2017.gada 10.septembrim, to varēs izdarīt tiklīdz tiks apstiprināti normatīvie akti un pieejamas aktuālās veidlapas.

LAD sniegs plašāku informāciju par programmas īstenošanu skolās, tiklīdz tiks apstiprināti visi normatīvie akti. Informācijai lūdzam sekot līdzi LAD mājas lapā.

Papildus informējam, ka 2017.gada augustā un septembrī piena izdale izglītības iestādēs programmas ietvaros nenotiek. 

Ļoti interese jautajums par skolas pienu,sanāk ka skolnieki kuri mācās 10,11 un 12.klasěs,viņiem skolas piens nav nepieciesams kaut slodze skolă ir lielăka kă mazajăs klasĕs.Vismaz Liepajas 15.vsk 10-12kl skolnieki neskaităs bĕrni.

10.11.2016.

Programmā „Skolas piens” Eiropas Savienības atbalstu piešķir par piena produktiem, kas ir izdalīti skolēniem, kuri apmeklē bērnudārzus un skolas no 1.-12.klasei.

Papildus ir paredzēts valsts līdzfinansējums par pienu, kas ir izdalīts skolēniem, kuri apmeklē bērnudārzus un skolas no 1.-9.klasei.

 

Ņemot vērā, ka par pienu, kas ir izdalīts skolēniem, kuri apmeklē 10.-12.klasi, tiek maksāts tikai Eiropas Savienības atbalsts, vairums izglītības iestādes vai atbalsta pretendenti izvēlas skolēnus, kuri apmeklē 10.-12.klasi, programmā neiesaistīt.

Esam Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura studiju programmas “Vadības zinības” 4.kursa studentes un kursa projekta ietvaros izpētām “Skolas piena” programmas īstenošanu Latvijā. Eiropas Komisijas finansētā programma “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” jeb “Skolas piena” programma ir viens no vienotā Tirgus kopējās organizācijas atbalsta instrumentiem, kaut arī programmas pamatmērķi ir saistīti ar veselīga uztura un piena patēriņa veicināšanu starp skolēniem, nevis tirgus regulēšanu. Programmas ietvaros izglītojamiem ir iespēja saņemt 200 vai 250 ml piena vai noteiktu piena produktu dienā par samazinātu cenu, turklāt, programma paredz iespēju dalībvalstij piešķirt papildus finansējumu no valsts budžeta, ļaujot produktu cenu vēl vairāk samazināt vai par nodrošināt tos bez maksas. Latvijā piens “Rāsēns” 200ml tetrapakas iepakojumā ir galvenais produkts “Skolas piena” programmā, tātad katru dienu skolēniem piens tiek izsniegts vienreizējas lietošanas iepakojumā ar salmiņu. Šāda rīcība, pirmkārt, sekmē vides problēmu attīstību, otrkārt, pieprasa papildus izdevumus iepakojuma izveidei. Visas iepakojuma sastāvdaļas – tetrapaka, salmiņš un plēve, kurā tas tiek ietīts, netiek pārstrādāti. No augstākminētā izriet, ka skolas, kurām būtu bērni jāizglīto par vides problēmām un jāveicina zaļā domāšana un rīcība, sekmē nepārstrādājamo atkritumu veidošanos un audzē izšķērdību bērnos, nerūpējoties par apkārtējo vidi. Kursa projekta īstenošanai, mēs vēršamies pie Jums, lai pievērstu uzmanību aprakstītajai problēmai un būtu ļoti pateicīgas, ja Jūs izteiktu savu viedokli par to un sniegtu iespējamos risinājumus, lai veidotu draudzīgāku vidi un samazinātu piesārņojumu.

02.11.2016.

Programmas “Skolas piens” mērķis ir veselīga uztura un piena patēriņa veicināšana starp skolēniem. Tā mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu, veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos.

Programmas ietvaros bērni katru dienu var saņemt 0,25 litrus piena. 

Nav noteikti tilpuma ierobežojumi iepakojumam pienam, ko piegādā bērniem.  Pienu izglītības iestādēm var piegādāt standarta iepakojumos, kādi ir pieejami tirgū -  gan litra vai lielākos iepakojumos, gan 200 ml vai 250 ml iepakojumos . 

Izglītības iestādes nereti veic aptaujas ar bērnu vecākiem, lai noskaidrotu viņu viedokli par to, kāds iepakojums būtu atbilstošāks, līdz ar to ir skolas, kur pienu saņem mazo tilpumu iepakojumus, savukārt citās skolās bērni pienu dzer, ielietu glāzēs no lielāka tilpuma iepakojuma.

LAD ir apkopojis datus, kādu iepakojumu skolas izvēlējušās iepriekšējā mācību gadā: mazie iepakojumi sastāda tikai aptuveni 30% no piegādātā piena. 

Par "Rasēnu": Mazā tilpuma "Rasēna" piens tiek iepakots paciņās, kurām ir FSC sertifikāta zīme. Šī kvalitātes zīme apliecina, ka iepakojums ir  videi draudzīgs un tiek atbalstīta ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, to saglabāšana. 

 

Skola gribētu pievienoties Skolas piena programmai. Kad lasu, ko tā sniedz, tad ir rakstīts: „Skolas piena” programma neaprobežojas tikai ar pienu. Tā ietver pienu, jogurtu, sieru, paniņas un citus garšīgus piena produktus. Kad lasu veidlapā ir teikts - "produktu daudzums ir 0,25l piena ekvivalenta vienam izglītojamajam vienā dienā". Gribētos gan lai skolēni saņemtu ne tikai pienu, bet arī citus piena produktus.

01.10.2014.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.106 3.punktu ir noteikts, ka Valsts un Eiropas Savienības atbalstu piešķir par Regulas Nr.657/2008[1] I pielikumā minēto I un II kategorijas produktu piegādi izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs.

Atbalsta produkti:

  • Termiski apstrādāts piens;
  • Termiski apstrādāts piens ar šokolādi, augļu sulu vai aromatizēts;
  • Fermentēti piena produkti ar augļu sulu vai bez tās;
  • Fermentēti piena produkti ar augļiem vai bez tiem (kefīrs, kefīrs ar augļu piedevu, jogurts).

Svarīgi! Cukura daudzums ne vairāk kā 7%.

Pienu vai citus piena produktus līdz 250 ml mācību dienā visa mācību gada laikā var saņemt gan pirmsskolas, gan pamatskolas, gan 10.-12.klašu skolēni vispārizglītojošajās skolās. Valsts atbalsts tiek paredzēts par piena piegādi pirmskolas izglītības iestādēm un 1.-9.klašu skolēniem un ES atbalsts tiek paredzēts par piena produktu piegādi pirmsskolas izglītības iestādēm, 1-9.klašu skolēniem, kā arī 10-12.klases skolēniem.

Saskaņā ar iepriekš minēto, atbalsts, kas tiek izmaksāts Atbalsta pretendentam par izglītojamiem izdalīto pienu vai piena produktiem, dalās divās daļās: Eiropas Savienības atbalsts (0,1815 EUR/kg) un valsts līdzfinansējums (0,54 EUR/L).

Piemērām, ja izglītojamiem (no 1.-9.klasei) izdalīti 100L piena, tad valsts līdzfinansējums tiek aprēķināts sekojoši: 100L*0,54= 54 EUR, bet ES līdzfinansējums 100L*1,03=103kg*0,1815=18,70 EUR. Vēršam Jūsu uzmanību, ka ES atbalsts tiek maksāts par kg, tāpēc pārvēršot litrus uz kg tiek izmantots koeficients 1,03.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.106 3.punktu valsts līdzfinansējums tiek maksāts tikai par regulas 657/2008 I pielikuma I kategorijas „a” punktā (termiski apstrādāts piens) minēto piena produktu piegādi pirmsskolas izglītības iestāžu un 1.-9. klases izglītojamiem.

Saskaņā iepriekšminēto, valsts atbalstu un ES atbalstu Jūs saņemsiet tikai par termiski apstrādātu pienu, kas izdalīts pirmsskolas izglītības iestāžu un 1.-9.klases izglītojamiem. Ja termiski apstiprināts piens tiks dalīts no 10.-12.klasei, tad par to pienāksies tikai ES atbalsts (0,1815 EUR/kg), ņemot vērā šo faktu Jums jādomā, kas kompensēs starpību starp saņemto atbalstu un produkta cenu.

Ja plānojat izglītojamiem (t.sk. 10-12.klasei) dot kefīru, jogurtu, Rasēnu ar piedevām u.c. piena produktus, kas atbilst Regulas I pielikuma I un II kategorijai, tad jāņem vērā, ka par to pienāksies tikai ES atbalsts.

 

 

Vēlētos saņemt detalizētu informāciju par iespēju pieteikties programmai Skolas auglis 2014/2015.mācību gadam.

13.08.2014.

Valsts un ES atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Skolas auglis") iespējams saņemt par:

  • Skolēniem sadalītiem svaigiem augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm un dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem un kāļiem – vai šo produktu asorti.
  • Augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu bioloģiskās vai integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību, kā arī jābūt transportētiem no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par 300 km.
  • Uz atbalstu var pieteikties produktu ražotāji, tostarp arī to kooperatīvās sabiedrības, kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī pašvaldības un izglītības iestādes, saimnieciskās darbības veicēji, kas nodrošina skolas ēdināšanu.
  • Atbalsta pretendentam ir jāreģistrējas LAD klientu reģistrā un jāiesniedz LAD iesniegums apstiprinājuma saņemšanai.

Plašāku informāciju par atbalstu skatīt šeit.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.