Jautājumi par valsts atbalstu

Vai šogad būs vienreizējs valsts atbalsta maksājums (AMLS) 50% apmērā klientiem, kuri saņem Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas (MLS) maksājumu? Pagājušajā gadā to izmaksāja 17.aprīlī.

07.05.2021.

2020. gadā aprīlī tika izmaksāts papildu maksājums mazajiem lauksaimniekiem (klientiem, kuriem vienotā platības maksājuma vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājuma saņemšanai deklarēto hektāru skaits 2019. gadā nepārsniedza septiņus hektārus).

Pēc Zemkopības ministrijas sniegtās informācijas 2021.gadā arī ir plānots Atbalsts mazajām lauku saimniecībā (AMLS), bet konkrēti, kad tas tiks izmaksāts, informācijas nav, jo noteikumi par piešķiršanas kārtību ir izstrādes procesā. Pēc provizoriskās informācijas atbalsts varētu būt 40% no VPM vai MLS maksājuma.

Labdien. Kad sākas pieteikšanās uz akcīzes dīzeļdegvielu lauksaimniekiem šim gadam? Vai uz degvielu var pretendēt, ja pagājušajā gadā nebija ienākumu, bet šogad pieteikšos pirmo reizi lauksaimnieku degvielai?

07.05.2021.

Iesniegumu iesniegšana, lai saņemtu marķēto dīzeļdegvielu lauksaimniekiem, ir līdz 2021.gada 1.jūnijam.

Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, iesnieguma iesniedzējam jāveic lauksaimnieciskā darbība un uz kārtējā gada 1.jūniju tai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. 

Dīzeļdegvielu piešķir par to vienoto platību maksājumu (VPM) vai MLS  saņemšanai deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu, par kuru nodrošinātie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu ir:

 • vismaz 350 euro no hektāra,
 • vismaz 210 euro no hektāra bioloģiski sertificētajās saimniecībās.

Prasību par ieņēmumiem nepiemēro:

 • tai zemes platībai, kuru lauksaimniecības produkcijas ražotājs salīdzinājumā ar pēdējo deklarēšanas periodu ir papildu deklarējis VPM saņemšanai;
 • ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz kārtējā gada 1.jūnijam un kārtējā gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi VPM saņemšanai.

Plašāku informāciju par noteikumiem skatīt šeit

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta informatīvo tālruni 67095000 (darba dienās 8.00 - 20.00).

Subsīdijas par kaušanas blakusproduktu savākšanu un utilizāciju - 1. Liellopiem- par kuras kategorijas blakusproduktiem? 2. Cūkām, ja kautuve ir ĀCM II zonā, par kuras kategorijas blakusproduktiem paredzētas subsīdijas?

10.08.2017.

“Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei”:

Atbalstu maksā par Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā reģistrētajās vai atzītajās kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kuri ir izslēgti no cilvēku patēriņa), izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu, kā arī normatīvajos aktos par Āfrikas cūku mēra likvidēšanu un draudu novēršanu noteiktajā Āfrikas cūku mēra skartajā II un III zonā nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes 3. kategorijas blakusproduktu (turpmāk – blakusprodukti) savākšanu, transportēšanu un pārstrādi.

Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

 • optimizētu blakusproduktu savākšanas, transportēšanas un pārstrādāšanas sistēmu;
 • blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr.1069/2009;
 • valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzības jomā.

Sakiet, kad šogad izmaksās paredzēto atbalsta maksājumu biškopībai?

05.07.2017.

Lauku atbalsta dienests izvērtē “Atbalsta biškopības nozarei” iesniegumu un dokumentu atbilstību un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. 

Ja šogad ir realizēts liellops bioloģiskā kautuvē no bioloģiskas saimniecības vai var pretendēt uz ''Atbalstu dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā''. Vēl no saimniecības tiek pārdots piens ''Preiļu sieram''. Vai arī par to var pretendēt uz atbalstu?

02.10.2016.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi paredz, ka pretendents (primārais lauksaimniecības produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājs) realizē mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam fasētus, marķētus un bioloģiski sertificētus produktus- pretendents pats saražo, safasē produktu un realizē to mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam.

Esam zemnieku saimniecība, kredītā ir zeme, kas iegādāta ar altum palīdzību un līzingā saimniecības auto. Vai varam pretendēt uz atbalstu kredītprocentu dzēšanai?

01.10.2016.

Šo atbalstu var saņemt pretendenti, kuri nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, saņēmuši īstermiņa vai ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām:

 • jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei;
 • jaunas lauksaimniecības traktortehnikas (tai skaitā kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), tās piekabju un puspiekabju, tādu lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika, kā arī mobilo kalšu iegādei;
 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
 • vaislas piena šķirņu liellopu, zirgu, cūku, staltbriežu, dambriežu, trušu, ūdeļu, šinšillu un lapsu iegādei;
 • ciltsgrāmatā reģistrētu vaislas gaļas šķirņu vai kombinēto (gaļas–piena) šķirņu liellopu, aitu un kazu (tikai tādu sieviešu kārtas dzīvnieku, kas vēl ne reizi nav atnesušies) iegādei, ja tie paredzēti tādu ganāmpulkā esošu vaislas dzīvnieku aizstāšanai, kas nav reģistrēti ciltsgrāmatā;
 • ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādījumu ierīkošanai – stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmas iegādei un uzstādīšanai, žogu un žogu balstu iegādei un ierīkošanai;
 • īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai par apgrozāmiem līdzekļiem.

Atbalsts netiek piešķirts aizdevumiem, kurus izsniegusi VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” vai VAS „Latvijas attīstības finanšu institūcija „Altum””, vai AS "Attīstības finanšu institūcija" un kuri saistīti ar Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu; lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu, kā arī investīciju kreditēšanas programmām.

Gribētu uzzināt, vai par bitēm var kādu naudiņu saņemt? Nav daudz - 50 saimes.

20.08.2014.

Lauku atbalsta dienestā ir Atbalsts biškopības nozares attīstībai. Tam ir iespējams pieteikties ja pretendents izpilda sekojošos kritērijus:

 • veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;
 • ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
 • kārtējā gada 1.janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;
 • nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;
 • ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
 • ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu.

Sīkāku informāciju var izlasīt uzspiežot šai aktīvajai saitei.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.