ELVGF

Projektu iesniegšana apturēta

Kods Aktivitāte Saistošā likumdošana Atskaišu veidlapas
4.1 pasākums Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos   MK noteikumi -
4.1.1 Investīcijas jaunu iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai (t.sk. iepakošanas, ražošanas atkritumu pārstrāde, vienas saimniecības meliorācijas sistēmas) - Veidlapa
4.1.2 Lauksaimniecības produktu ražošanas ēku un būvju būvdarbi, rekonstrukcija un renovācija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde (t.sk. iepakošanas, ražošanas atkritumu pārstrāde, vienas saimniecības meliorācijas sistēmas) - Veidlapa
4.1.3 Lopkopībā investīcijas ganāmpulka ģenētiskās kvalitātes paaugstināšanai, iegādājoties augsti ražīgus dzīvniekus, kuriem ir ciltsgrāmata un kas aizstāj ganāmpulkā esošos dzīvniekus - Veidlapa
4.1.4 Investīcijas ilggadīgos stādījumos (piemēram, augļu koki) - Veidlapa
4.2 pasākums Atbalsts jaunajiem zemniekiem   -
4.2.1 Lauksaimniecības uzņēmuma dibināšana pirmo reizi - Veidlapa
4.3 pasākums Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana   Veidlapa
4.3.1 Investīcijas jaunu iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu pārstrādei (t.sk. iepakošanai, ražošanas atkritumu pārstrādei)   -
4.3.2 Lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju jaunbūve, rekon-strukcija un renovācija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde   -
4.4 pasākums Lauku rajonu pārveidošanas un attīstības veicināšana     - -
4.4.1 Zemes ielabošana MK noteikumi Veidlapa
4.4.2 Invazīvo augu apkarošana un aizaugušās neizmantotās lauksaimniecības zemes attīrīšana no krūmājiem un invazīvajām nezālēm   Veidlapa
4.4.3 Lauksaimniecisko un lauksaimniecībai tuvu aktivitāšu dažādošana   Veidlapa
4.4.4 Investīcijas pamatpakalpojumu nodrošināšanai lauku iedzīvotājiem un lauku ekonomikas vajadzībām   Veidlapa
4.4.5 Lauku tūrisma un amatniecības veicināšana MK noteikumi Veidlapa
4.4.6 Lauksaimnieku konsultāciju un saimniecību paplašināšanās pakalpojumu dienestu izveidošana    
4.5 pasākums Mežsaimniecības attīstība      Veidlapa
4.5.1 Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju platību (t.i., zemes, kas neatbilst Regulas 1257/1999 31.panta nosacījumiem) apmežošana MK noteikumi -
4.5.2 Ieguldījumi mežos ar mērķi uzlabot to ekonomisko, ekoloģisko vai sociālo vērtību   -
4.5.3 Mežu īpašnieku apvienību izveidošana MK noteikumi -
4.5.4 Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā MK noteikumi -
4.5.5 Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku radīto postījumu vietās, attiecīgu ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana - -
4.5.5.1 Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku radīto postījumu vietās MK noteikumi -
4.5.6 Atbalsts mazvērtīgu mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību MK noteikumi -
4.6 pasākums Vietējo rīcību attīstība (iniciatīvas "LEADER +" veida pasākums   Veidlapa
4.6.1 Prasmju iegūšana   -
4.6.2 Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas   -
4.7 pasākums Apmācības    
4.7.1 Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci    

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.