Atbalsts par aveņu un zemeņu platībām (MAD)

Atbalsta par aveņu un zemeņu platībām (MAD) mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus, kuri audzē avenes / zemenes, lai tās pārstrādātu noteiktos produktos, piemēram, sulās, džemos, žāvētos augļos, etiķī un etiķskābē sagatavotos  vai konservētos augļos u.c. Latvijā atbalsts par pārstrādei paredzētajām aveņu / zemeņu platībām ir ieviests, piemērojot aveņu un zemeņu savācēju un pirmo pārstrādātāju atzīšanas sistēmu. Atzīšanas sistēma ir nepieciešama, lai būtu pārliecība, ka piegādātā kultūraugu raža tiks pārstrādāta noteiktos produktos. Lauksaimnieki var pretendēt uz atbalstu par pārstrādei paredzēto aveņu/ zemeņu platībām, ja ir noslēgts līgums ar atzītu savācēju vai pirmo pārstrādātāju.

Atbalsts par aveņu un zemeņu platībām paredzēts lauksaimniekiem, kuri audzē avenes / zemenes, kas ir paredzētas pārstrādei, nodrošinot vismaz reprezentatīvās ražas - 4,1 t/ha zemenēm un 2,0 t/ha avenēm - apjoma piegādi pirmajam pārstrādātājam/ savācējam.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2011.gada 15.maijam (līdz 10.jūnijam ar atbalsta samazinājumu) LAD jāiesniedz:

  1. Platību maksājumu iesniegums 2011.gadā;
  2. pielikums "Apliecinājums par pārdošanas līgumiem 2011.gadā" (Mīksto augļu pielikums);
  3. ar LAD atzītu pirmo pārstrādātāju vai savācēju noslēgtā līguma/u kopija/as.

Līdz 01.12.2011.pretendentam ir jāiesniedz pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu piegāžu deklarācija (-as).

2011.gada 10.jūnijs ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus Platību maksājumiem.

No 2011.gada 11.jūnija līdz 14.jūnijam var iesniegt labojumus Iesniegumam pielikumiem un kartēm, ja esat līdz 10.jūnijam ieskaitot jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

Līgums ar savācēju vai pārstrādātāju:
Lauksaimnieka pienākums ir līdz 15. maijam noslēgt līgumu ar LAD atzītu pirmo pārstrādātāju vai savācēju.

Līgumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

  • Līguma slēdzēju pušu vārdi, uzvārdi un adreses.
  • Kultūraugu sugas un platības ar attiecīgo sugu.
  • Lauksaimnieka apliecinājums, ka vismaz reprezentatīvās ražas daudzums tiks piegādāts pirmajam pārstrādātājam/savācējām.
  • Informācija par noslēgtajiem līgumiem jāieraksta Apliecinājums par pārdošanas līgumiem 2011.gadā sadaļā “Pārstrādei paredzētās avenes un zemenes”.

Abas puses var grozīt līguma nosacījumus līdz 10.jūnijam, līguma grozījumu kopiju iesniedzot tajā LAD RLP, kurā iesniedzāt iesniegumu. Ja līgums tiek lauzts, par to nekavējoties ir jāinformē LAD RLP!

Piegāžu deklarācija:

Līdz 2011. gada 1.decembrim LAD RLP jāiesniedz "Pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu piegāžu deklarācija".

Lai saņemtu maksājumu, lauksaimniekam raža jāpiegādā pirmajam pārstrādātājam/savācējam, ar kuru noslēgts līgums, un līdz kārtējā gada 1.decembrim jāiesniedz "Pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu piegāžu deklarācija".
Ja lauksaimniekam ir līgumi ar vairākiem pirmajiem pārstrādātājiem vai savācējiem, par katru ir jāiesniedz atsevišķa deklarācija.
Ja viena līguma ietvaros raža tiek piegādāta pa daļām, tad var iesniegt deklarāciju par katru piegādi vai arī pēc pēdējās piegādes veikšanas.
Ja piegādes netiek nodrošinātas vismaz reprezentatīvās ražas apjomā, pretendentam tiks piemērots atbalsta samazinājums.
Deklarācijā norādītā informācija ar parakstu jāapliecina arī aveņu un/vai zemeņu savācējam vai pirmajam pārstrādātājam, kurš tos ir iepircis.

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2012.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.