Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ 04)

"Lauku attīstības plāna 2004-2006" pasākuma "Agrovide" apakšpasākuma Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ 04) mērķis ir uzturēt un aizsargāt sugām bagātākās zālāju ekosistēmas, sekmējot videi draudzīgu metožu lietošanu lauksaimnieciskajā darbībā un vides aizsardzības prasībām atbilstošu ekstensīvu saimniecisko darbību dabisko zālāju platībās.

SVARĪGI:

2010.gads ir pēdējais saistību gads BDUZ 04 apakšpasākumā un pēdējais gads, kad ir jāiesniedz atbalsta iesniegums par saistību izpildi (2006 - 2010).

Ja Jūs paplašināt esošās saistības apakšpasākumā  BDUZ 04 par 0.01 ha, tad Jums sākas jauns piecu gadu saistību periods saskaņā ar BDUZ 08 atbalsta saņemšanas nosacījumiem!

Ja saistību platība 2010. gadā samazināta ne vairāk kā par 20 %, saistību periodā saņemto atbalstu par samazināto saistību platību atbalsta saņēmējam nav jāatmaksā, t.i., saistības tiek pārtrauktas bez atmaksas!

Ja saistību platība kārtējā gadā tiek samazināta vairāk kā par 20%, Jums ir jāatmaksā LAD līdz šim saņemtais atbalsta apjoms par visu platības daļu, par kuru saistības tiek pārtrauktas.

Ja piesakaties BDUZ 04 atbalstam aktivitātē Ekstensīvā ganīšana, bet lopi nav jūsu īpašumā, tad ir nepieciešams rakstisks līgums starp pretendentu un lopu īpašnieku par bioloģiski vērtīgā zālāja noganīšanu atbilstoši nosacījumiem.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz kārtējā gada 15.maijam (līdz 9.jūnijam ar atbalsta samazinājumu); bet 2011.gadā līdz 16.maijam (līdz 10.jūnijam ar atbalsta samazinājumu) iesniedz LAD "Platību maksājumu iesniegums 2011.gadā" un LAD izsniegtas lauku bloku kartes, kurās iezīmētas deklarētās platības. Līdz 2011.gada 10.jūnijam iesniedz LAD  "Atbalsta iesniegums "Agrovides" apakšpasākumiem 2011.gadā''. 2010.gada 10.jūnijs ir pēdējais datums kad var iesniegt jebkādus labojumus un papildinājumus attiecībā uz BDUZ 04.

Aizpildot Atbalsta iesniegumu "Agrovides" apakšpasākumiem 2010.gadā, ja Jūs piesakaties uz BDUZ 04 aktivitāti Ekstensīvā ganīšana, "Lauksaimniecības dzīvnieku uzskaites tabulā" norādiet dzīvnieku skaitu, kas tiek ganīts pieteiktajā BVZ platībā.

Ja piesakaties uz BDUZ 04 aktivitāti Ekstensīvā ganīšana un lopu blīvums ir lielāks par 0.74 dzīvnieku vienībām uz 1 ha BVZ, tad norādiet arī intensīvai ganīšanai paredzēto kopplatību. Ja platība intensīvai ganīšanai netiks norādīta, BDUZ 04 atbalsts lauksaimniekam netiks piešķirts.

Ja piesakaties uz BDUZ 04 aktivitāti Ekstensīvā ganīšana, tad  aizpildot "Atbalsta iesniegumu "Agrovides" apakšpasākumiem 2010.gadā", norādiet dzīvnieku skaitu "Lauksaimniecības dzīvnieku uzskaites tabulā", kas tiek ganīts pieteiktajā BVZ platībā.

Ja dzīvnieki nav atbalsta pretendenta īpašumā, atbalsta pretendents ar dzīvnieku īpašnieku noslēdz rakstisku līgumu par BVZ noganīšanu ar konkrēti identificējamiem dzīvniekiem un iesniedz to LAD RLP kopā ar Iesniegumu.

Viens pretendents apakšpasākuma ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu saistību gada ietvaros.

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2012.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.