Buferjoslu ierīkošana (BI 04)

"Lauku attīstības plāna 2004 - 2006" pasākuma "Agrovide"  apakšpasākuma Buferjoslu ierīkošana (BI 04)  mērķis ir sekmēt videi draudzīgu metožu ievērošanu un vides aizsardzības prasībām atbilstošu saimniecisko darbību vides jutīgās teritorijas platībās, kur pastāv īpaši augsts risks augsnes un ūdens piesārņojumam, kā arī palielināt platības savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotņu saglabāšanas un aizsargāšanas nolūkos, vietās ar augstu aramzemes izmantošanas intensitāti.

Īpaši jutīgo teritoriju robežas ir Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežas, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežu.

Atbalstu var saņemt par:

  • buferjoslu izveidošanu un uzturēšanu gar ūdenstecēm, kas ietilpst Valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, un gar ūdenstilpēm;
  • buferjoslu izveidošanu un uzturēšanu gar novadgrāvjiem, kas ietilpst Koplietošanas un Viena īpašuma meliorācijas sistēmā;
  • tīrumu buferjoslu izveidošanu un uzturēšanu.

SVARĪGI:

2010.gads ir pēdējais saistību gads BI 04 apakšpasākumā un pēdējais gads, kad ir jāiesniedz atbalsta iesniegums par saistību izpildi (2006-2010).

Ja Jūs paplašināt esošās saistības apakšpasākumā  BI 04 par 0.01 m, tad Jums sākas jauns piecu gadu saistību periods saskaņā ar BI 08 atbalsta saņemšanas nosacījumiem!

Ja saistību platība 2010. gadā samazināta ne vairāk kā par 20 %, saistību periodā saņemto atbalstu par samazināto saistību platību atbalsta saņēmējam nav jāatmaksā, t.i., saistības tiek pārtrauktas bez atmaksas!

Ja saistību platība kārtējā gadā tiek samazināta vairāk kā par 20%, Jums ir jāatmaksā LAD līdz šim saņemtais atbalsta apjoms par visu platības daļu, par kuru saistības tiek pārtrauktas.

Vietās, kur saskaņā ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem var ierīkot un apsaimniekot virszemes ūdensobjektu buferjoslu, atbalstu nevar saņemt par tīruma buferjoslas izveidošanu aramzemē.

Agrovides saistības viena lauka līmenī (paskaidrojoša tabula).

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz kārtējā gada 15.maijam (līdz 9.jūnijam ar atbalsta samazinājumu); bet 2011.gadā līdz 16.maijam (līdz 10.jūnijam ar atbalsta samazinājumu) iesniedz LAD "Platību maksājumu iesniegums 2011.gadā" un LAD izsniegtas lauku bloku kartes, kurās iezīmētas deklarētās platības. Līdz 2011.gada 10.jūnijam iesniedz LAD "Atbalsta iesniegums "Agrovides" apakšpasākumiem 2011.gadā". 2011.gada 10.jūnijs ir pēdējais datums līdz kuram var iesniegt jebkādus labojumus un papildinājumus attiecībā uz BI 04.

2011.gada 10.jūnija ir pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus un papildinājumus attiecībā uz BI 04.

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2012.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.