Īpašais atbalsts par liellopiem (ILA)

Īpašo atbalstu par liellopiem (ILA) var saņemt lauksaimnieks, kas reģistrē un apzīmē sev piederošos dzīvniekus un regulāri sniedz informāciju normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā.

    Īpašo atbalstu piešķir par šādiem liellopiem:

  • teli - sieviešu kārtas liellopu, kas vēl nav atnesies, pieder gaļas šķirnei vai iegūts krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku, ja šķirne nav minēta EK Regulas Nr.1121/2009 4.pielikumā;
  • bulli - nekastrētu vīriešu kārtas liellopu;
  • vērsi - kastrētu vīriešu kārtas liellopu.

LAD ILA atbalstu aprēķina, izmantojot Lauksaimniecības datu centra 2014.gada 31.decembrī apkopotos datus par iepriekš norādīto un lauksaimnieka īpašumā esošo dzīvnieku skaitu.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2014.gada 15.maijam 

(līdz 9.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu)

LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) (personīgi uz vietas vai sūtot pa pastu) vai Centrālajā aparātā (CA), vai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jāiesniedz:

"Platību maksājumu iesniegums 2014.gadā" (Iesniegums), kur Iesnieguma B sadaļā jāveic atzīmi, ka piesakās uz ILA atbalstu.

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2014.gada 9.jūnijs ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus Iesniegumam
No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam var iesniegt labojumus Iesniegumam, pielikumiem un kartēm, ja esat līdz 9.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

Īpašo atbalstu par katru liellopu piešķir ne vairāk kā vienu reizi.

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.