Īpašais atbalsts par pienu (IPKV)

Īpašo atbalstu par pienu (IPKV) lauksaimnieks saņem par 2013./2014. kvotas gadā (laikposmā no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam) pieejamās piena kvotas (piegādes un tiešās tirdzniecības kvota) ietvaros realizēto piena tonnu.

  Īpašā atbalsta par pienu likme ir:

  • EUR 10,80 par tonnu piena, ja lauksaimnieks ir realizējis 80 vai vairāk tonnu piena;
  • EUR 12 par tonnu piena, ja lauksaimnieks ir realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par 80 tonnām.

LAD atbalstu aprēķina, izmantojot valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" datus, kas apkopoti uz 2014.gada 1.jūliju.
Ja īpašais atbalsts par pienu valstī pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru - EUR 6 976 000 gadā. Samazinājuma koeficientu LAD aprēķinās līdz kārtējā gada 16.oktobrim un publicēs to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 1.novembrim.

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2014.gada 15.maijam

(līdz 9.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu)

LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) (personīgi uz vietas vai sūtot pa pastu) vai Centrālajā aparātā (CA), vai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jāiesniedz:

Iesnieguma formu un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD RLP vai CA.

Lūdzu, izgatavojiet un saglabājiet aizpildītā Iesnieguma, kā arī pielikuma(-u) un kartes(-šu) kopijas! 

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2014.gada 9.jūnijs

ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus Platību maksājumu iesniegumam.

No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam

var iesniegt labojumus Iesniegumam, pielikumiem un kartēm, ja esat līdz 9.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

 

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.