123- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana

Projektu iesniegšanas kārta ir noslēgusies.

Pasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, palielināt bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās lauksaimniecības un Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes produktu klāstu.

Atbalsta pretendents var būt:
1) esošs pārstrādes uzņēmums;
2) ražotājs mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta realizācijas kļūt par pārstrādes uzņēmumu;
3) bioloģisks pārstrādes uzņēmums (gan esošs, gan jauns).

Pieejamais publiskais finansējums:
-  lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšanai esošiem pārstrādes uzņēmumiem un  ražotājiem mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta realizācijas izveidot pārstrādes uzņēmumu - 8 491 615 EUR apmērā;
 - bioloģiskiem pārstrādes uzņēmumiem (gan esošiem, gan jauniem) - 3 639 264 EUR apmērā.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:
1) investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei, jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai;
2) lauksaimniecības produktu pārstrādei  paredzētu jaunu būvju būvniecība un esošo būvju rekonstrukcija;
3) investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai (nepārsniedz 30 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas).
Atbalsta intensitāte:
•mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem  - 50 % no attiecināmajām izmaksām. Īstenojot projektu piena pārstrādes sektorā un ja projekts paredz palielināt ienākumus no lauksaimniecības produktu pārstrādes vai samazināt izdevumus, atbalsta intensitāti MVU palielina par 10 %;
•pārējiem uzņēmumiem - 25 % no attiecināmajām izmaksām. Īstenojot projektu piena pārstrādes sektorā un ja projekts paredz palielināt ienākumus no lauksaimniecības produktu pārstrādes vai samazināt izdevumus, atbalsta intensitāti palielina par 5 %;
•uzņēmumiem, kuros strādā 750 darbinieku un vairāk un kuru neto apgrozījums ir 200 000 000 euro  un vairāk, atbalstu nepiešķir.
SVARĪGI ŠAJĀ KĀRTĀ:
Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu virs 213 431 EUR apmērā kopā ar projekta iesniegumu jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai. Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu līdz 213 431 EUR apmērā viena mēneša laikā pēc projekta apstiprināšanas jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai.
Būvniecības gadījumā 1 (viena) mēneša laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas jāiesniedz būvprojekts tehniskā projekta stadijā, būvniecības iepirkumu procedūru apliecinoši dokumenti un būvatļauja. 
Jaunam bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumam piena sektorā nav attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar jaunu objektu būvniecību.
Projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz  2015.gada 1.maijam.

SVARĪGI PAR ATSKAITES IESNIEGŠANU:
Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (08.04.2008. MK Noteikumu Nr.255 6.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu var iesniegt līdz kārtējā gada 1.jūnijam.
Lasīt detalizētāku skaidrojumu...

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.