103 Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

Pasākums “Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”

 

Projektu iesniegšanas kārta pasākumam “Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte" atvērta no 20.03.2014. līdz 30.06.2014.

Kopējais pieejamais publiskais finansējums  553 609 EUR.

Atbalsta pretendents var būt zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kura kuģis zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem, vai tāljūras zvejā.

Pasākuma mērķis ir modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un higiēnas apstākļus, energoefektivitāti un drošību uz kuģa, nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot kuģu degvielas patēriņu un palielinot zvejas rīku selektivitāti, bet nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu pieejamo zivju resursu izmantošanu.

Pasākuma ietvaros ir iespējams veikt dažādas darbības: kuģa klāja, korpusa un kuģu telpu rekonstrukcija, iekārtu kuģa drošības uzlabošanai iegāde, kuģa telpu aprīkošana ar sadzīves iekārtām, kuģa galvenā dzinēja iegāde vai remonts, jaunu selektīvāku zvejas rīku iegāde u.c.

Projekta īstenošanas beigu datums ir ne vēlāk kā 2015.gada 31.augusts. 

Pretendentu izvērtēšanā tiks ņemta vērā katra pretendenta atbilstība normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, projekta ideja un atbilstība izvirzītajam mērķim.  

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.