Trauksmes cēlēji

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums, kas stājies spēkā 2019.gada 1.maijā, palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informāciju sniedz anonīmi vai norāda pseidonīmu, nevis savu vārdu.

Noskaties Video!

Video autors: Valsts kanceleja

Lai tiktu veidotas drošas un efektīvas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas, Valsts kanceleja ir izstrādājusi vadlīnijas, ar kurām var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā vai trauksmescelejs.lv.

Kas ir kompetentā institūcija, kurai ziņot par iespējamo pārkāpumu?

Kompetentā institūcija ir iestāde, kurai ir attiecīgais pilnvarojums un tiesības pārbaudīt trauksmes cēlēja ziņojumā norādītās informācijas patiesumu un vērsties pret pārkāpējiem.

Lauku atbalsta dienesta kompetencē ir izskatīt trauksmes cēlēju ziņojumus par pārkāpumiem valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai administrēšanā, tai skaitā, atbalsta saņemšanā un izlietošanā.

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Lauku atbalsta dienestā?

Lai sniegtu informāciju, jāizmanto Valsts kancelejas izstrādātā trauksmes cēlēja ziņojumu veidlapas.

  • Informāciju var sūtīt uz dienesta trauksmes cēlēju e-pastu: trauksme@lad.gov.lv .
  • Informāciju var nosūtīt ar oficiālo elektronisko adresi;
  • Veidlapu var iesniegt papīra formā, sūtot pa pastu uz adresi: Republikas laukums 2, Rīga,  LV-1981;
  • Veidlapu var ievietot slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums Lauku atbalsta dienestam”) un iemest pastkastītē, kas atrodas Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Republikas laukums 2, Rīga, 2.stāvs)
  • Ziņojumu var izteikt vai iesniegt klātienē (pirms tam lūdzam zvanīt uz tālruni 28375059 un vienoties par tikšanās laiku). Līdzi jāņem personību apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ja trauksmes cēlēja ziņojums nebūs par jautājumiem, kas ir dienesta kompetencē, tas, izmantojot drošu sūtīšanas veidu, tiks pārsūtīts kompetentās iestādes trauksmes cēlēju kontaktpersonai, par to informāciju sniedzot arī trauksmes cēlējam.

Atbilde trauksmes cēlējam tiks sūtīta uz norādīto pasta adresi kā ierakstīta vēstule vai arī uz oficiālo elektronisko adresi.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.