Vispārīga informācija

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

LAD ir izveidots 2000.gada 1.janvārī un atrodas Zemkopības ministrijas padotībā.

LAD kompetence

Atbilstoši savai kompetencei LAD administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai - pieņem un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli.

LAD vērtības 

Profesionālās darbības augstie standarti ļauj veiksmīgi īstenot LAD misiju – Atbalstīt Latvijas lauku attīstību, godprātīgi administrējot ES un valsts finansējumu.

LAD stratēģisko un ikdienas uzdevumu īstenošanā būtiska loma ir tā vērtībām. Tās ir:

  • attīstība,
  • sadarbība,
  • kompetence,
  • ilgspējība,
  • objektivitāte.

LAD apkalpo klientus, ievērojot Klientu apkalpošanas standartu.

Normatīvie akti

LAD darbību reglamentē:

 

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.