Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 2007 – 2013
Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai Kārta atvērta 17 Riska pārvaldība Kārta atvērta Samazinātās nodokļa likmes piemērošana dabasgāzei, ko izmanto par kurināmo Kārta atvērta Dīzeļdegviela lauksaimniekiem Kārta atvērta Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus" (SVIN) 2021.g. Kārta atvērta Vienotais platības maksājums (VPM) 2021.g. Kārta atvērta Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 2021.g. Kārta atvērta Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2021.g. Kārta atvērta Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 2021.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem (SKC) 2021.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem (SMI) 2021.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām (SAU) 2021.g. Kārta atvērta Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes" (BLAV) 2021.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi un vasaras ripsi (SVR) 2021.g. Kārta atvērta Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" (VSMD) 2021.g. Kārta atvērta Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) 2021.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par dārzeņiem (SDA) 2021.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu (SLS) 2021.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA) 2021.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK) 2021.g. Kārta atvērta Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem (SAP) 2021.g. Kārta atvērta Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 2021.g. Kārta atvērta Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums) 2021.g. Kārta atvērta Fitosanitāro pasākumu kompensācijas Kārta atvērta 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā 20.05.2021. –
01.12.2021.
Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai Kārta noslēgusies Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei Kārta noslēgusies Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai un oglekļa monitoringa uzsākšanai Kārta noslēgusies Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas Kārta noslēgusies Piens un augļi skolai Kārta noslēgusies Kredītprocentu dzēšana Kārta noslēgusies 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības Kārta noslēgusies 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Kārta noslēgusies 4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Kārta noslēgusies Sezonas laukstrādnieki Kārta noslēgusies 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Kārta noslēgusies Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Augļi skolai") Kārta noslēgusies Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Kārta noslēgusies 125- Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu Kārta noslēgusies 121- Lauku saimniecību modernizācija Kārta noslēgusies 123- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana Kārta noslēgusies 112- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Kārta noslēgusies 141- Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.