Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 / 2021 – 2027 2007 – 2013
Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts Kārta atvērta 54.03 Tirdzniecības pasākumi Kārta atvērta Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos (2021-2027) Kārta atvērta Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana (2021-2027) 20.10.2022. –
21.11.2022.
54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 20.10.2022. –
21.11.2022.
Valsts Zivju fonds Kārta noslēgusies Valsts atbalsts akvakultūras uzņēmumiem par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītiem zaudējumiem Kārta noslēgusies Dīzeļdegviela lauksaimniekiem Kārta noslēgusies 36.01 Kontrole un izpilde Kārta noslēgusies 11.19 Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji Kārta noslēgusies Dīzeļdegviela zvejniekiem Kārta noslēgusies 11.01/22.01 Inovācija Kārta noslēgusies 36.02 Datu vākšana Kārta noslēgusies 54.01 Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība) Kārta noslēgusies 22.05 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi Kārta noslēgusies 11.10.1 Zvejas kuģu sadalīšana Kārta noslēgusies 11.10.2 Publiskais finansējums zvejniekiem Kārta noslēgusies 11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas Kārta noslēgusies Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana Kārta noslēgusies 22.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā Kārta noslēgusies 22.11 Pasākumi sabiedrības veselības jomā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai Kārta noslēgusies 11.22 Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana Kārta noslēgusies 11.09 Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana Kārta noslēgusies 11.08/11.15 Zvejas flotes modernizācija Kārta noslēgusies 11.14 Atbalsts saglabāšanas pasākumiem Kārta noslēgusies 22.10 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus Kārta noslēgusies 68.03 Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā Kārta noslēgusies 104 Sociāli ekonomiskie pasākumi Kārta noslēgusies 301 Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā (Zivsaimniecības pasākums) Kārta noslēgusies 304 Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas (Zivsaimniecības pasākums) Kārta noslēgusies 205 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde Kārta noslēgusies 101 Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana Kārta noslēgusies 201 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos Kārta noslēgusies 202 Ūdens vides pasākumi Kārta noslēgusies 103 Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte Kārta noslēgusies 204 Zveja iekšējos ūdeņos Kārta noslēgusies 303 Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās Kārta noslēgusies 302 Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.