Atlasi sev atbilstošākos pasākumus

Pasākumi
Kārtas
Plānošanas periods: 2014 – 2020 / 2021 – 2027 2007 – 2013
16.1 Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai Kārta atvērta Valsts atbalsts meža nozares attīstībai Kārta noslēgusies Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) 2022.g. Kārta noslēgusies 8.1 Meža ieaudzēšana Kārta noslēgusies 8.4 Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana Kārta noslēgusies 8.5 Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai Kārta noslēgusies 8.3 Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, aktivitāte "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana" Kārta noslēgusies Valsts atbalsts meža nozares attīstībai - AS “Latvijas valsts meži” dāvinājuma (ziedojuma) atbalsts Kārta noslēgusies Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Kārta noslēgusies 312 (311) - Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) Kārta noslēgusies 122- Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kārta noslēgusies 125- Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu Kārta noslēgusies 2261- Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās Kārta noslēgusies 2262- Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana Kārta noslēgusies 223- Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana Kārta noslēgusies
Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.